Samtliga avgifter för vård och omsorg - Tabell

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Taxor och avgifter perioden 1 februari 2024 - 31 januari 2025

Insats Avgift
Hemtjänst (tvätt, städ, matinköp etc) max 2575 kr per månad
Timkostnad för ovanstående insatser 405 kr per timme
Kommunal hälso- och sjukvårdsinsats 500 kr per månad
Service och omvårdnad på särskilt boende 2575 kr per månad
Trygghetslarm 268 kr per person och månad
Omvårdnad på korttidsboende 76 kr per dygn
Matdistribution (hemtjänst) 71 kr per portion
Matkostnad på särskilt boende 5405 kr per månad
Matkostnad korttidsboende 217 kr per dygn
Mat på LSS-verksamhet samt demensdagvården Smultronstället:  
Lunch på Aktivitetshuset, LSS-boenden, Smulstronstället och Gärdsmygen 83 kr per portion
Kvällsmat på Aktivitetshuset, LSS-boenden, Smulstronstället och Gärdsmygen 45 kr per portion
Fika på LSS-gruppboende 20 kr per portion
Frukost på LSS-gruppboende 23 kr per portion
Resor  
Dagvårdsresor per påbörjad mil 35 kr