Trygghet och studiero

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Skolan har i uppdrag att arbeta för en skolmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ransbergs skolan läsår 23/24