Elevhälsa

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Ditt barn ska känna sig välkommen till oss varje dag. Vi arbetar för att ge en trygg, glädjefull och positiv miljö i skolan så ditt barn ges förutsättningar att ta till sig kunskap, utvecklas och känna delaktighet.

Elevhälsan

I Ransbergs skolas elevhälsoteam ingår rektor, speciallärare, kurator samt skolsköterska. Elevhälsans team bidrar med sina insatser för att eleverna ska få en trygg och positiv miljö i skolan.

Så här arbetar teamet

Vi på elevhälsan samarbetar med varandra och finns till för att alla elever ska må bra i skolan och på fritids.

Vi arbetar:

Hälsofrämjande: vi genomför under läsåret aktiviteter för alla elever på skolan t ex hälsoveckor, stopp min kropp vecka och vandringsdagar.

Förebyggande: för alla elevers trygghet och trivsel genomför vi varje termin trygghetsvandringar, kompiskollen (sociogram) och andra gemensamma aktiviteter. Så att vi i ett tidigt skede kan anpassa verksamheten så den drivs under trygghet, med trivsel och för lärande.

Åtgärdande: när vi uppmärksammar att det finns behov av t ex gruppstärkande aktiviteter eller att en individ behöver bättre förutsättningar för att lyckas i skolan, genomför vi åtgärdande insatser för att stödja både eleven och gruppen. 

Hur kan det går till

Både elev och vårdnadshavare kan ta kontakt var för sig genom telefon, mejl, klasslärare eller genom att besöka oss.
Ibland tar skolan kontakt med dig som vårdnadshavare.
Som vårdnadshavare är du en viktig del av ditt barns skolgång och vi ser positivt på din aktiva roll.

Läs mer om elevhälsa och hur professionerna arbetar

Samarbete

Vi samarbetar med andra myndigheter som till exempel socialtjänsten, sjukvården och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och habiliteringen.

När eleven behöver hjälp från flera olika instanser som exempelvis vården, barn och ungdomspsykiatrin, habiliteringen så kan vi medverka i en samordnad individuell vårdplan kallad SIP.

Ibland kan orsaker till barns svårigheter verka handla om något som skolan inte kan eller ska utreda. Då skickar skolan remiss till sjukvården. Som vårdnadshavare kan du också bli hänvisad till att själv ta direktkontakt.

Presentation Elevhälsa

Elevhälsa

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för Ransberg hittar du längst upp på sidan under "Kontakt"