Så utformas den nya skolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Den nya skolan i Ransberg har en grön träpanel med stenmur och en unik form, som är inspirerad av jätten Rane, bymiljön och naturen i Ransberg. Det är en modern landsortsskola i två plan med två hemvister med egna entréer mot skolgården, öppna, gemensamma utrymmen och en skolgård med den närliggande tallskogen som närmsta granne.

Ransbergs nya skola är placerad på ungefär samma plats som den tidigare skolan. Både formen och placeringen på skolan är vald för att skolan ska smälta in i miljön och för att man ska kunna dra nytta av den intilliggande skogen som både lek- och lärmiljö. 

Skolan har två plan. Den har en publik entré som vetter mot Örlenvägen och eleventréer som vänder sig mot skolgården och skogen. 

Hemvister och öppna gemensamma ytor

Den pedagogiska miljön är utformad som hemvister med traditionella klassrum, som kallas basrum, samt grupprum och gemensamma torg. Eftersom Ransbergs skola är en enparallellig skola kommer det att finnas två hemvister, en för förskoleklassen och årskurs 1-3 och en för årskurs 4-6, med separata entréer. I hemvisterna bedrivs fritidsverksamhet efter skoldagens slut.

I anslutning till huvudentrén finns skolans hjärta, med en iögonfallande trappa som binder samman entrén med skolans bibliotek på plan 2. De sociala ytorna i och runt hjärtat av skolan kan användas för olika samlingar och aktiviteter för små och stora grupper. I skolan finns även en välkomnande skolrestaurang och en intilliggande bistro.

Ateljé, studio - och klassrum med sjö- och skogsutsikt

I den nya skolan finns det en ateljé för olika former av skapande och utforskande verksamhet som bild och slöjd. Skolan har också en studio där det är möjligt att spela, sjunga, filma och göra ljudinspelningar.

Alla undervisningssalar vänder sig ut mot naturen. De har stora fönsterpartier med utsikt mot sjön Örlen eller skogen. Stor omsorg har lagts på att få så goda ljus- och ljudförhållanden i lokalerna som möjligt.

Jätten Rane - på barnens initiativ

Den konstnärliga utformningen i skolan präglas av jätten Rane som enligt gamla sagor och sägner sägs ha bott på den närbelägna Rane kulle, mitt emot Ransbergs kyrka.

Det här sker på Ransbergs skolas elevers initiativ. Både arkitekten Sofia Lilja och projektgruppen som arbetar med planeringen av Ransbergs skola rycktes med i barnens tankar om att jätten skulle finnas med i utformningen. Jättens smycken kommer att pryda taket i skolans hjärta, entréhallen. Det för tankarna till jättens grotta som lyser på kvällen - och så ska själva jätten få pryda en av skolans fasader.

Idrottshallen - en naturlig del av skolan

Den mellanstora idrottshallen, med innermåtten 20 x 25 meter, sitter ihop med skolan. Den används av skolan på dagtid och för föreningsaktiviteter och som samlingslokal på kvällar och helger. 

Kopplat till idrottshall och samlingssal ligger skolrestaurangen, med den så kallade bistron. Den kan användas till hemkunskap och fritidsverksamhet. Den är också möjlig att hyras på kvällar, helger och lov.