Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Trygghet och studiero

Enligt Skollagen ska utbildningen i skolan utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Trygghet och studiero är viktigt för att eleverna ska kunna nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, goda relationer mellan lärare och elever och ett aktivt värdegrundsarbete är viktiga nyckelfaktorer för att uppnå trygghet och studiero.

På Fågelvikskolan finns även ett trygghetsteam som arbetar med förebyggande, främjande och åtgärdande insatser. Trygghetsteamet utgår från skolans Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

All pedagogisk personal samt elevhälsoteamet hjälps åt att vara rastvärdar för att öka tryggheten utanför lektionstid och på skolan finns även fritidsledare som anordnar aktiviteter för våra elever.

Elever och personal reviderar årligen skolans ordningsregler. Kopplat till ordningsreglerna finns en konsekvenstrappa som bygger på bestämmelser i Skollagen.  

Film

Se en film om hur Fågelvikskolans personal arbetar för att skapa en tryggare skola 
Så jobbar Fågelvikskolans personal för en tryggare skola - Tibro kommun