Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Skolkurator arbetar tillsammans med lärare och övriga elevhälsan för att våra elever ska få det stöd de behöver för att nå målen med skolarbetet. Både elev och vårdnadshavare kan vända sig till skolkuratorn här på Fågelvikskolan.

Skolkuratorn träffar elever enskilt för samtal. Rör det skolarbetet eller relationer med vuxna eller kamrater i skolan arbetar vi tillsammans för att lösa problemen. Kurator kan även hjälpa eleven och vårdnadshavare vidare till hälso- och sjukvård eller socialtjänst om denne behöver stöd kring ohälsa eller andra problem.

Skolkuratorn arbetar också förebyggande – om vi upptäcker olika problem försöker vi föreslå ändringar som ger alla elever bättre hälsa, ökad trivsel, trygghet och studiero. Detta är en del av det hälsofrämjande arbetet där vi hittar det som är bra arbetsmiljö på skolan, och ser till att det fortsätter eller blir ännu bättre!

Skolkuratorn har inga fasta tider för drop-in, utan tar emot elever utifrån behov.

Skolkuratorn verkar för arbetsglädje, trivsel och trygghet.

I klassrummet, omklädningsrummet, på skolgården och på internet – överallt ska våra elever känna sig trygga under arbetsdagen. Skolkurator har särskilt ansvar för elevernas psykosociala arbetsmiljö.

 

Kontaktuppgifter hittar du längst upp på sidan under "Kontakt".