Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Mottagning

Skolsköterskan har öppen mottagning dagligen mellan kl. 08.00-09.30.

Eleverna är välkomna att söka upp skolsköterskan för frågor kring hälsa och även föräldrar är välkomna att höra av sig. Vid behov kan skolsköterska hjälpa till att boka tid hos skolläkare.

Både skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

  • Hälsobesök med hälsosamtal, längd, vikt, syn och skolioskontroll erbjuds i åk 8.
  • Skolsköterskan erbjuder alla elever vaccination enligt    barnvaccinationsprogrammet.                     
  •  I årskurs 8 sker vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.                                               

Alla vaccinationer registreras i ett hälsodataregister. Läs mer i informationen på www.folkhalsomyndigheten.se. Före varje vaccination får du som förälder eller vårdnadshavare särskild information.