Kvarteren Basen och Sopranen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tomter i Häggetorp

Här hittar du information kring byggnadstyp, vilka tomter som är lediga samt prisuppgifter på respektive tomt för kvarteren Basen och Sopranen.

Byggnadstyp: Villa med högsta byggnadshöjd 6,5 m och högsta nockhöjd 8,5 m, utan källare. Byggnadsarea är max 300 m2 varav fristående komplementbyggnad är högst 80 m2.

Gångavstånd till centrum:  ca 1,3 km.

Se större karta genom att klicka på kartan nedan.

Tomt Areal (kvm) Adress Pris/tomt Status
Basen 1 1123 Flygelgatan 45 280 750 kr Såld
Basen 2 1132 Flygelgatan 43 283 000 kr Såld
Basen 3 1132 Flygelgatan 41 215 080 kr Ledig
Basen 4 1153 Flygelgatan 39 219 070 kr Ledig
Tomt Areal (kvm) Adress Pris/tomt Status
Sopranen 1 1215 Flygelgatan 48 303 750 kr Såld
Sopranen 2 1138 Flygelgatan 46 193 460  kr Ledig
Sopranen 3 1132 Flygelgatan 44 283 000 kr Såld

I tomtpriset ingår det vatten- och avloppsanslutning, bygglov, planavgift, nybyggnadskarta och utsättning av hus. Övriga avgifter hittar du här.

Häggetorp - Basen 5
Byggnadstyp: Storlek 2451 m2. Minsta antalet lägenheter ska vara 6 st med en sammanlagd byggnadsarea max 800 m2. Byggnadshöjd 6,5 m och högsta nockhöjd 8,5 m.

Tomt Areal (kvm) Adress Pris/tomt Status
Basen 5 2451 Flygelgatan 35 och 37 612 750 kr Ledig

Information om avgifter hittar du här.

VILLKOR FÖR ATT RESERVERA TOMT (gäller tomt för enbostadshus).

Intressent får reservera en tomt i högst sex månader. Under denna tid ska bygglov lämnas in och beviljas innan intressent blir ebjuden att teckna ett köpekontrakt för tomten.

Uppfylls inte dessa villkor har kommunen rätt att återkalla den reserverade tomten.

Köpet av tomten skall fullbordas så snart bygglov beviljats.

Skicka in din intresseanmälan till byggnadsnämnden.

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se 

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro