Välbesökt öppet hus-dag på Ransbergs skola den 4 maj

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

7 maj 2024

Barnomsorg och utbildning, Ransbergs skola

Öppet Hus-dagen på Ransbergs skola den 4 maj blev synnerligen välbesökt. 850 personer i olika åldrar passade på att gå husesyn i den nya skolan och personalen fick genomgående ett positivt gensvar från besökarna. Det var många som uppskattade utformningen av den!

Öppet Hus-dagen inleddes med att föräldrar och syskon till skolans elever fick tillfälle att vandra runt både inne i skolbyggnaden och på skolgården med personalen som guider. Därefter stod skolan öppen för alla intresserade.

Det var både äldre och yngre besökare som tog tog tillfället i akt att se och få information om den nya skolan. Många av de äldre har gått i den gamla skolan i Ransberg och ville nu se den nya. Det samlade omdömet var att den nya skolan fyller en viktig funktion i utvecklingen av Ransbergs- och Fagersannaområdet.

Många besökare imponerades också av skolgården, som till stor del ligger i den närliggande skogen. Barnen som var på plats passade förstås på att testa gungor och annan lekutrustning. Det blev en härlig Öppet Hus-dag!

Se filmer om bygget och skolans utformning

Byggnationen av Ransbergs skola genomfördes under 2022-2023 och skolan togs i bruk vid vårterminsstarten 2024. Det är en enparallellig F-6-skola i två plan med två hemvister, en för förskoleklassen och årskurs 1-3 och en för årskurs 4-6, med separata entréer och klassrum, grupprum och gemensamma torg. Eleventréerna vetter mot skolgården, som både har en trygg zon och en vildare zon med lekytor och mötesplatser inne i den intilliggande skogen.

I anslutning till huvudentrén finns skolans hjärta, med en iögonfallande trappa som binder samman entrén med skolans bibliotek på plan 2. De sociala ytorna i och runt hjärtat av skolan kan användas för olika samlingar och aktiviteter för små och stora grupper. I skolan finns även en välkomnande skolrestaurang med en intilliggande bistro och en mellanstor idrottshall.