Unga Tibrobor fick tycka till om gång- och cykelstråk vid Baggebo

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

8 maj 2024

Kommun och politik, Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service, Baggeboskolan

I slutet av april fick en grupp förskolebarn på Ängens förskola och en grupp årskurs 4-elever på Baggeboskolan lämna förslag på hur ett aktivitetsstråk vid gång- och cykelvägen mellan Hörnebo och Baggeboskolan skulle kunna utformas. De unga Tibroborna hade många goda idéer om vad som behöver göras för att det aktuella området ska bli både finare och roligare att vistas i.

Tibro kommun kommer att skapa ett aktivitetsstråk vid gång- och cykelvägen mellan Hörnebo och Baggeboskolan. Eftersom kommunen har som mål att ha en levande dialog med Tibrobor i olika åldrar genomfördes ett dialoglabb med förskolebarn och skolelever den 24 april under ledning av folkhälsostrategerna Marina Timm och Malin Gustafsson.

De unga Tibroborna fick rita och berätta om vad de gillar att göra och gå runt på gång- och cykelvägen i mindre grupper tillsammans med sina lärare och personal från Tibro kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. 

Utkiksplats, kojor och spännande aktiviteter

De 13 förskolebarnen som deltog i dialoglabbet fick först titta på ett antal bilder på olika typer av aktiviteter i skogsmiljö och sedan fick de med hjälp av en vuxen skriva ner idéer som svar på frågorna:

  • Vad skulle du vilja göra längs med gång- och cykelvägen när du ska gå till förskolan?
  • Vad gillar du att göra när du är ute? Kan man göra det här?
  • Vad tror du andra barn och vuxna skulle vilja göra här?

Barnen hade många goda idéer om vad de skulle vilja göra på den aktuella platsen. Många förslag handlade om spännande och fartfyllda aktiviteter med lianer, rutschkanor, klätterställningar, en cykelbana med svängar och hopp i skogen och hinderbanor med olika saker som det går att klättra i, hoppa över och krypa under.

Barnen vill också att det ska finnas kojor och andra gömställlen att krypa in i och material som de kan bygga egna kojor av. Andra önskemål som framfördes var hoppa hage-rutor, en uppritad bilbana, bollar som man kan spela fotboll och kasta prick med, ett utkikstorn och en lekplats med gungor.

Chilla-platser, MTB-spår och rörelseutmaningar

Vid dialoglabbet på Baggeboskolan deltog 23 elever i årskurs 4. Högst upp på deras önskelista fanns saker som gör det möjligt att ta det lugnt - chilla - på platsen, till exempel en kiosk, hängmattor och kojor, en grillplats i en trollskog, ett tak att hänga under och bänkar att sitta på. 

Precis som förskolebarnen hade de deltagande skoleleverna många idéer och önskemål om spännande och fartfyllda aktiviteter. Ett förslag är att det ska finnas ett sidospår i skogen utmed gång- och cykelvägen med gupp och hopp som man kan cykla mountainbike i. Andra förslag som förs fram är hinderbanor, klätterhinder, höghöjdsbanor, linbanor, lianer och studsmattor.

Både skoleleverna och förskolebarnen tycker att det är viktigt att det är fint i området. De tycker till exempel att de skulle kunna finnas snygga buskar, minivattenfall, hängbroar över diken och roliga figurer på marken.

Förslag tas fram med barnens idéer som grund

Kommunens plan- och byggchef Kim Olsson var en av dem som deltog i dialoglabbet. Han berättar att han och hans kollegor på samhällsbyggnadförvaltningen kommer att använda barnens idéer som grund när de tar fram ett förslag på hur det framtida aktivitetsstråket ska utformas.

Vi är så tacksamma för alla era goda idéer, säger han glatt när dialoglabbet avslutas.