Viktigt arbete uppmärksammas på handhygienens dag

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

6 maj 2024

Omsorg och stöd

Den 5 maj har utsetts till Internationella handhygienens dag av Världshälsoorganisationen (WHO). Syftet med dagen är att upprätthålla kunskap, fortbildning och stimulera förbättringsarbete runt handhygien inom all typ av vård och omsorg. Kommunens hygienombud gör ett viktigt arbete med att upprätthålla en god handhygien i verksamheterna och uppmärksammas därför i samband med denna dag.

God handhygien är både en förutsättning för en säker vård och omsorg, och en grund för en säker arbetsmiljö. Genom god handhygien förebyggs smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Samtidigt bromsas antibiotikaresistens.

Inom kommunens vård och omsorg finns hygienombud på varje enhet. Ombuden har fördjupade kunskaper inom området och deras uppgift är att vara enhetens kontaktperson i vårdhygieniska frågor. Tillsammans med enhetschefen ansvarar ombuden för att det på enheten finns framtagna lokala hygienrutiner och att dessa är kända bland samtlig personal. Det är även ombuden som ansvarar för information och introduktion till nya medarbetare i gällande hygienrutiner. Ombudens arbete är därför en viktig del i att öka patientsäkerheten och minska risken för vårdskador.

Temat för årets handhygiendag handlar om att fortsätta dela kunskap om handhygien för att hindra smittspridning i vård och omsorg. Rena händer räddar liv!

Bilden

På bilden ses några av kommunens många hygienombud, varav två från Brittgårdens äldreboende. Från vänster:

Mariam Touma, undersköterska och hygienombud på Brittgårdens äldreboende
Anneli Karlsson, sjuksköterska och hygienombud på sjuksköterskeenheten
Maria Thool Ahlander, undersköterska och hygienombud på Bonargården
Bayam Ismael, undersköterska och hygienombud på Brittgårdens äldreboende