Stor omställning för kommunens korttidsvård

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

4 juni 2024

Omsorg och stöd

Vid utskrivning från sjukhus hamnar en del patienter på kommunens korttidsvård, korttiden, där de får fortsatt vård och rehabilitering innan de är klara för hemgång eller inflytt på kommunens boenden. Under det senaste året har arbetet förändrats avsevärt för korttidens personal, eftersom de möter allt mer sjukare patienter. Det beror på att patienterna numera skrivs ut mycket tidigare från sjukhusen, vilket ställer större krav på kommunerna.

Förändringen innebär att korttiden går mot att bli en specialistavdelning för avancerad sjukvård, något vi historiskt sett aldrig arbetat med inom kommunen. Det medför helt nya arbetssätt samtidigt som det kräver mer resurser. Det betyder också att patienterna vårdas mycket längre tid på korttiden än de gjorde förut. Två veckor brukade vara den allmänna vistelsetiden, men idag är den snarare två månader, ibland ännu längre.

Samtliga personalgrupper på korttiden har blivit involverade i omställningen; rehabassistenter, sjukgymnaster, undersköterskor, sjuksköterskor och även chefer, eftersom de jobbar i team runt patienterna. Inledningsvis var det bekymmersamt, eftersom det inte fanns någon vana av att arbeta med avancerad sjukvård. Men med hjälp av kompetensutveckling är det idag fler som kan hjälpas åt för att skapa en god och nära vård under dygnets alla timmar. Det behövs dock fler medarbetare som vill arbeta med avancerad sjukvård och rekrytering pågår.

Stor variation på vården

Vården på korttiden är av väldigt varierande slag. Här finns inte bara den avancerade sjukvården, utan även växelvård, vilket innebär att den som har ett stort omvårdnadsbehov bor växelvis på korttiden och i sin privatbostad. Detta för att möjliggöra att man kan bo kvar hemma trots stora omvårdnadsbehov, men även för att avlasta anhöriga.
En del kommer till korttiden på grund av en ohållbar hemsituation i väntan på att få plats på ett boende. Andra kommer till korttiden för rehabilitering av frakturer, vilket kan gälla både yngre och äldre personer. På korttiden ges även vård i livets slutskede. Vill man utveckla sig som vårdpersonal så är korttiden en bra plats att få stor och bred erfarenhet.

Bilden

Några av personalen på Allégårdens korttidsavdelning som arbetar med avancerad sjukvård, från vänster:

Helene Odh, enhetschef
Åsa Åkerberg, sjukgymnast
Kira Johansson, undersköterska
Louise Mann, sjuksköterska
Mila Ilic, undersköterska
Inga-Lill Jonsson, enhetschef
Johannes Talia, sjuksköterskestudent
Ida Eklind, undersköterska/rehabassistent