Tibro i Sverigetopp i rankning av självmordsförebyggande arbete

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

8 februari 2024

Omsorg och stöd, Trygghet och säkerhet

Tibro kommun har bedrivit ett målmedvetet arbete med att förbättra kunskapen om psykisk ohälsa och självmord bland kommunanställda, politiker och allmänheten i Tibro sedan 2020. Det har gett resultat. När organisationen Suicide Zero presenterar sin årliga undersökning om suicidförebyggande arbete ligger Tibro i topp bland Sveriges kommuner.

I december 2020 fattade kommunstyrelsen i Tibro beslut om att följa den regionala handlingsplanen för suicidprevention för 2020–2025. 

Sedan dess har kommunen tagit fram årliga handlingsplaner och genomfört en rad åtgärder i syfte att förebygga och motverka suicid, det vill säga självmordstankar, självmordsförsök och självmord:

  • Temadagar kring psykisk hälsa och suicidprevention.
  • Basutbildningen "Våga mötas i det som är svårt" till alla kommunens chefer och medarbetare.
  • Öppna föreläsningar för kommunens invånare och andra intresserade.
  • Fördjupningsutbildning i samtalsmetodik för en mindre grupp kommunanställda som på olika sätt kommer i kontakt med människor som mår psykiskt dåligt i sina arbeten. Dessa medarbetare, från alla kommunens förvaltningar, ska även fånga upp utbildningsbehov och förbättringsbehov inom sina respektive verksamheter.
  • Utveckling av mötesplatser och insatser för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre.
  • Utbildning till årskurs 8-elever om hur man pratar om känslor och psykisk hälsa och arbetar med problemlösning. 
  • Uppstart av våld i nära relationsgrupp.

Det är viktigt att öka kunskapen och få bort de stigman som finns kring psykisk ohälsa och suicid. Vi behöver lyfta detta på alla nivåer och inte vara rädda att prata om det. Vi har skapat en bra grund för det fortsatta arbetet och kan nu börja med mer riktade insatser, så som mer stöd inför medarbetarsamtal och framtagning av tydliga riktlinjer och rutiner kring suicid, säger Marina Timm, som samordnar det suicidpreventiva arbetet i Tibro.

I framkant i Sverige

2022 tog 1 569 personer i Sverige livet av sig. Det var den högsta siffran på tre år. I Suicide Zeros årliga barometer ökar antalet kommuner som kan anses ha goda insatser mot självmord kraftigt. Från 10 kommuner 2022, till 75 kommuner 2024.

Undersökningen bygger på en enkät där kommunernas representanter får svara på frågor om självmordsförebyggande åtgärder och insatser som är bevisat effektiva enligt vetenskapen eller som utgör en viktig förutsättning för ett effektivt arbete. Svaren betygssätts sedan varpå kommunernas suicidpreventiva arbete rankas. 2024 är det västgötska Vara och Tibro som toppar Suicide Zeros rankning.

Årets resultat kan vara ett tecken på att fler kommuner än någonsin verkligen förstår betydelsen av vår undersökning, men framför allt att fler än någonsin förstår betydelsen av självmordsförebyggande arbete. Utvecklingen är positiv, men från en låg nivå. Nu kan vi förhoppningsvis börja göra skillnad på allvar och jag sträcker ut en hand till landets kommuner att jobba tillsammans med oss, säger Suicide Zeros generalsekreterare Rickard Bracken.

Engagemang och samverkan

Marina Timm gör bedömningen att den samverkan som bedrivits, såväl internt i Tibro kommun som mellan olika kommuner och verksamheter i Skaraborg, har haft en avgörande betydelse för att Tibro har kommit så långt i sitt suicidförebyggande arbete.

Det handlar mycket om samverkan och engagemang. Våra politiker och kommunledningen har varit tydliga med sin målsättning gällande det här arbetet. Sedan har Skaraborgsövergripande samverkansformer också bidragit till utvecklingen, som till exempel gemensamma utbildningsinsatser till både politiker, chefer och civilsamhället. Alla kommuner i Skaraborg arbetar intensivt med dessa frågor på olika sätt, framhåller Marina Timm.