Tibro i nytt projekt om framtidens vård

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

30 april 2024

Omsorg och stöd

Från och med april är Tibro en av tre pilotkommuner i ett nytt Skaraborgsprojekt om framtidens vård, med fokus på digitaliseringslösningar.

Framtidens utmaningar för välfärdssektorn är stora, inte minst vad gäller kompetensförsörjning. Det nya samverkansprojektet Framtidens vård: Attraktion, kvalitet och smarta lösningar kommer att undersöka digitala lösningar och välfärdsteknik som möjliggör nya arbetssätt när bristen på arbetskraft väntas bli större.

Under de kommande åren fram till 2027 deltar Tibro tillsammans med Vara och Grästorp som pilotkommuner i samverkansprojektet. Där kommer pilotkommunerna att skapa en försörjningsstrategi och införandestrategi för nya lösningar inom vård och omsorg. Allt i syfte att öka välmåendet hos brukare och att frigöra resurser med hjälp av välfärdsteknik. Lärdomarna från projektet kommer att delas löpande till övriga tolv kommuner i Skaraborg.

Bilden

Från vänster:
Fredrik Edholm, IT-strateg på Skaraborgs kommunalförbund
Hans Ekensskär, socialchef i Grästorps kommun
Sverker Andersson, socialchef i Vara kommun
Lena Ludvigsson, enhetschef på Skaraborgs kommunalförbund
Rikard Strömqvist, socialchef i Tibro kommun