Träffpunkt Solsidan en vinnare!

24 mars 2023

Näringsliv, arbete och etablering, Omsorg och stöd, Folkhälsa

Personalen på Träffpunkt Solsidan överraskades på torsdagsmorgonen den 23 mars av Samordningsförbundet Skaraborg som utsett Solsidan till årets vinnare av utmärkelsen "Det goda exemplet". Priset delas ut för att personalen visat på ett stort engagemang för ett socialt ansvarstagande. Personalen rördes till tårar och det är väldigt ovanligt att priset tilldelas kommunala verksamheter.

Såhär löd motiveringen till utmärkelsen:

"Årets vinnare av utmärkelsen 'Det goda exemplet' har visat på ett stort engagemang för ett socialt ansvarstagande!

Medarbetarna på arbetsplatsen har ett fint bemötande och visar ett stort engagemang för Tibro kommuns invånare.
Hit kommer du som du är och allas behov är viktiga, både som besökare och medarbetare. Detta genomsyrar hela verksamheten och resulterar i en gemytlig atmosfär på arbetsplatsen! Fortsätt att göra det ni gör, tillsammans blir vi starkare och skapar förutsättningar för en meningsfull sysselsättning!

Utmärkelsen 'det goda exemplet' går därför i år till Solsidan!"

Oerhört hedrande

Det här var både överraskande och oerhört hedrande, säger Susanne Thiberg som är en av de anställda på Solsidan och fortsätter:

Efter prisutdelningen har vi fått mycket positiv respons från våra besökare som tycker att vi verkligen är värda detta.

Ett kvitto på bra arbete

Pia Dahlman och Annika Johansson är också anställda på Solsidan, de säger samstämmigt:

Utmärkelsen är ett kvitto på att vi gör något bra, att det vi gör har stor betydelse och att vi arbetar åt rätt håll.

Om Träffpunkt Solsidans verksamhet

Träffpunkt Solsidan är Tibro kommuns mötesplats för äldre människor och har ersatt det som tidigare kallades Äldrecentrum. Skillnaden mot Äldrecentrum är att Solsidan har ett tydligare fokus på hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter/insatser. Att arbeta förebyggande mot ofrivillig ensamhet är viktig del av Solsidans uppdrag. På gamla Äldrecentrum gavs en hel del underhållning, men sådana inslag jobbar Solsidan inte lika aktivt med, även om det kan förekomma ibland.

Solsidan har som arbetsplats erbjudit arbetsträning för individer som står långt från arbetsmarknaden, vilket är ett av skälen till utmärkelsen.

Prisutdelare

Prisutdelningskommittén bestod av:

Christel Martinsson, förbundschef Samordningsförbundet Skaraborg
Mattias Gustafsson, enhetschef Tibro Kompetenscenter
Hannah Zekmani, handledare, Tibro Kompetenscenter
Jacob Mako, handledare Tibro Kompetenscenter
Fredrik Zäreklint, handläggare Tibro Kompetenscenter

Detta är Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Skaraborg är en samverkansform för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 14 kommuner i Skaraborg.

Med utmärkelsen "Det goda exemplet" vill samordningsförbundet uppmuntra och inspirera lokala företag att arbeta med socialt ansvarstagande genom att lyfta goda exempel. Utmärkelsen tilldelas en arbetsgivare i varje medlemskommun som visat stort engagemang i socialt ansvarstagande. Utmärkelsen utses av arbetsmarknadsenheterna i respektive kommun tillsammans med en handläggare från Arbetsförmedlingen. I Tibro är det Tibro Kompetenscenter som motsvarar andra kommuners arbetsmarknadsenheter.

Bildtext

På första bilden syns Solsidans personal, från vänster:
Susanne Thiberg, Annika Johansson och Pia Dahlman.