Stationssamhällen och växande verkstäder

Telefon
0504-184 14

Besöksadress
Borgargatan 27

Öppettider
Torsdagar kl. 14.00-19.00 och fredagar 8.30-12.00

Postadress
543 32 Tibro

Kontakter

Från 1900-talets början utvecklades de små röda verkstäderna till industrier. På 1920-talet kom den första byggboomen i Tibro och specialiseringen inom möbeltillverkningen började samtidigt som nya yrkesgrupper såsom bonare, tapetsörer, bildhuggare och decopörer kom till.

1923 bröts området kring järnvägsstationen ur Kyrkefalla kommun och municipalsamhället Tibro bildades. En ny stadsbildning växte fram utmed Vallgatan. Industrierna hamnade framförallt söder om järnvägen medan fler bostäder byggdes norr om den.

Under 1920-talet femdubblades Tibros befolkning med stor bostadsbrist som följd. Många inflyttade unga män sökte arbete. Föreningslivet tog fart på allvar.

Växande verkstäder

På 1930- och 40-talen övergick den hantverksmässiga tillverkningen till mindre industriproduktion. Verkstäderna byggdes ut och och möbelsnickarna fick fler maskiner till sin hjälp. Möbeltillverkningen var dock fortfarande ett utpräglat hantverksyrke under 1930-talet.