Småskalig hemmatillverkning, sågverk och väckelse

Telefon
0504-184 14

Besöksadress
Borgargatan 27

Öppettider
Torsdagar kl. 14.00-19.00 och fredagar 8.30-12.00

Postadress
543 32 Tibro

Kontakter

I mitten av 1800-talet var Fagersanna by och Hörnebo de största tätorterna i Ransberg och Kyrkefalla. De första möbelsnickarna var verksamma i Hörnebo.

Det var på 1850-talet som torpare och bönder började tillverka möbler med bara några få handredskap i hemmen eller i små röda träverkstäder i direkt anslutning till dem. De första möbeltyperna som producerades var enkla förvaringsmöbler, pinnstolar, gungstolar och pinnsoffor.

Näringsfrihet och väckelse

Det var näringsfriheten och framväxten av frikyrkorörelsen som lade grunden till det breda närings- och föreningsliv som kännetecknar Tibro idag. 

Vid den här tiden fanns det 40 sågverk, 2 tegelbruk, 2 torvbrytningsfabriker, 1 spinneri, 1 bryggeri och flera gårdsmejerier i Tibrobygden.

Efter folkskolereformen 1842 byggdes skolor i Ransberg och Kyrkefalla.

Betydelsefull järnvägsetablering

1876 byggs järnvägen till Karlsborg, som en del av den svenska planen för ett centralförsvar som fastställdes 1819 och som omfattade byggandet av Karlsborgs fästning. 

Stationssamhällen med bostäder och möbelverkstäder växte fram runt stationerna i Tibro och Fagersanna. Tibro mejeri byggdes och idrottsrörelsen började spira.

Etableringen av järnvägen fick alltså stor betydelse för både framväxten av möbelnäringen och utvecklingen av Tibro som ort. Fram till slutet av 1800-talet var Tibro endast en by, belägen vid nuvarande Gästgivarevägen.