Möbelexpansion och intensivt bostadsbyggande

Telefon
0504-184 14

Besöksadress
Borgargatan 27

Öppettider
Torsdagar kl. 14.00-19.00 och fredagar 8.30-12.00

Postadress
543 32 Tibro

Kontakter

Efterkrigstiden var den mest expansiva perioden i Tibros historia. 1947 blev Tibro köping och 1971 slogs Tibro köping samman med Ransberg till Tibro kommun. På 1950-, 60- och 70-talen expanderade möbelindustrin som aldrig förr.

Efterkrigstiden blev möbelindustrins storhetstid i Tibro. På 1950-talet skulle folkhemmet möbleras och standarden på svenska hem höjas och designade vardagsmöbler i teak blev högsta mode. 1965-1974 genomfördes miljonprogramsbygget i Sverige.

Möbelexpansion i industriområden

Folkhemsbygget och miljonprogrammet ledde till att möbelindustrin expanderade kraftigt i Tibro. Nu växte industriområden fram i ortens utkanter. Närmare 150 möbelföretag fanns. Ulferts, med 1 100 anställda, var Nordens största möbeltillverkare.

De traditionella möbelhantverken levde kvar sida vid sida med den nya industrialiserade möbeltillverkningen.

Hyreshus och nya villaområden

Under 1950-, 1960- och 1970-talen byggdes det nya bostäder överallt i Tibro.

De första hyreshusen byggdes 1953 av Riksbyggen, som uppförde totalt 245 bostäder under 1950-talet. Det största bostadsområdet, Brittgården med Ralph Erskine som arkitekt, byggdes mellan 1959-69. Här uppfördes 400 bostäder. Bostadsområdet Skattegården med 244 bostäder kom till på 1970-talet. På 1970-talet tog även villabebyggelsen ny fart.

Under den här expansiva perioden blommade småföretagarandan i Tibro ut med full kraft. Många företag startades i möbeltillverkningens och tillväxtens spår.