Från storskalig möbelindustri till målmedveten utveckling

Telefon
0504-184 14

Besöksadress
Borgargatan 27

Öppettider
Torsdagar kl. 14.00-19.00 och fredagar 8.30-12.00

Postadress
543 32 Tibro

Kontakter

Möbelindustrin i Tibro fortsatte att expandera fram till slutet av 1970-talet. Därefter har den storskaliga möbelindustrin försvunnit och ersatts av möbel- och inredningsföretag som är inriktade på att skapa inredningslösningar för offentliga miljöer. Tibro har utvecklats till Skandinaviens största logistikcentrum för möbeltransporter - och det har skett en målmedveten utveckling av Tibro som ort.

Nedgången inom möbelindustrin som kom på 1980-talet markerade slutet på en epok, men den blev inte början till slutet på Tibros möbelhistoria. En del möbelföretag har försvunnit eller ombildats, men många finns kvar tack vare ett genuint hantverkskunnande, som gör det möjligt att ställa om produktionen till nya marknader och nya trender. 

I dag är många av Tibros möbel- och inredningsföretag inriktade på att skapa inredningslösningar för olika typer av offentliga miljöer. Vid sidan av dessa företag finns idag även en mekanisk industri, företag som arbetar med automatisering, förpackningsteknik och logistik och en växande handels- och tjänstesektor i Tibro. 

Gemensam utveckling och vision

Under 1980- och 1990-talet minskade sysselsättningen gradvis i möbelindustrin och många möbelindustrier lades ner. Ur det här stålbadet växte en önskan om att fortsätta utveckla Tibro som ort.

  • 2002 startade ett målmedvetet, brett förankrat utvecklingsarbetet i Tibro med stormöten och gemensamma mål.
  • 2005 skapade kommunen och näringslivet en gemensam vision.
  • 2020 antogs Tibros nuvarande vision.

Målmedveten satsning på ortsutveckling

Från 2005 och framåt har en rad medvetna satsningar på att utveckla och marknadsföra Tibro genomförts:

  • Nya bostadsområden, som Bråbacka, Baggebolet och Ransbergs prästbol, har etablerats.
  • Inredia, Baggeboskolan, Tibro Actionpark och Skattegårdens näridrottsplats har byggts.
  • Rankås fritidsområde har utvecklats, liksom Fågelviksspåret, Å-leden och Fagersannaspåret.
  • En rad publika evenemang har genomförts.