Foodtrucks

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Foodtruck

Den här informationen är framtagen för att informera dig som restaurang-, café- och fastighetsägare om de krav som finns när du vill "ställa upp" en Foodtruck.

Alla regler och övrig information du behöver finns att läsa i Riktlinjer för Foodtrucks, Tibro kommun

Att söka tillstånd

För att få ställa upp en Foodtruck behövs ett tillstånd om markupplåtelse för att få använda kommunens allmänna platsmark. Det är polismyndigheten som utfärdar detta tillstånd. Polisen tittar på om ordningen och säkerheten kring Foodtrucken kan fungera. Polisen skickar sedan vidare ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen på Tibro kommun för yttrande.

Du som ansöker om tillstånd får därmed, om och när tillstånd beviljats, regler och villkor från både polismyndigheten och Tibro kommun som måste följas för att du ska få behålla tillståndet.

Ansökningsblankett finns på polisens hemsida.

Vad ska ansökan innehålla?

Förutom ansökningsblanketten ska ansökan innehålla:

  • En beskrivning av verksamheten. Det ska framgå vilken typ av mat som ska serveras och i vilken utsträckning Foodtrucken kommer att vara på plats.
  • En beskrivning/foto av fordonet.

När ska du ansöka?

När du vill ha tillstånd för markupplåtelse är det viktigt att du är ute i god tid, minst fyra veckor i förväg. Ibland måste du göra ändringar och söka andra tillstånd innan du får klartecken.

Vid ägarbyte måste ett nytt tillstånd sökas av den nye ägaren och den gamla ägaren måste återkalla sitt tillstånd hos polisen.

Var får du stå med din Foodtruck?

Tibro kommun upplåter plats för uppställning av en Foodtruck på 1 plats i Passagen och 1 plats utanför hotell Snickaren. Kartskiss finns på sidan 4 i Riktlinjen ovan.

Tider för uppställning

Tillstånd för uppställning av Foodtruck lämnas i första hand för sommarsäsongen 1 maj-30 augusti. Tillstånd ska sökas för varje nytt år och av ny ägare vid eventuellt ägarbyte.

Tid för uppställning kan beviljas mellan kl. 09:00-22:00 och i denna tid ingår i iordningställande samt upp- och nedmontering.

Hyra för uppställningsplats

Enligt 1 § Förordningen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. har Tibro kommun rätt att ta ut avgift för användning av allmän platsmark.

Avgiften för uppställning av Foodtruck beslutas av Kommunfullmäktige.

Avgifter för användning av allmän platsmark