Tipspromenad

Nedan presenteras svaren till tipspromenaden längs Hälsans stig. Hur många rätt fick du?

Svar till de lite enklare frågorna

Fråga 1: Vad heter det yttersta lagret på trädets stam?

1. Bark
X. Skal
2. Ytskikt

Fråga 2: Vilket land mer än Sverige är känt för sina träskor?

1. Holland
X. Österrike
2. Albanien

Fråga 3: Vilket djur är duktigt på att fälla träd med sina tänder?

1. Mink
X. Bäver
2. Utter

Fråga 4: Vad är det som klibbar på granens stam?

1. Klister
X. Kåda
2. Honung

Fråga 5: Vad kallas björkens bark?

1. Vitskal
X. Björke
2. Näver

Fråga 6: I visan, vilket träd sitter ekorren i?

1. Gran
X. Björk
2. Tall

Fråga 7: Vad kallas ekens fröer/frukter?

1. Ekborre
X. Ekotter
2. Ekollon

Fråga 8: Hur kan du ta reda på hur gammalt ett träd är?

1. Räkna årsringarna
X. Mäta hur tjock stammen är
2. Mäta hur högt trädet är

Fråga 9: Vilket träd har långa barr?

1. Tall
X. Gran
2. Lärk

Fråga 10: Vilket löv finns på Kanadas flagga?

1. Rönn
X. Lönn
2. Ek

Fråga 11: Vilket träslag är glasspinnar tillverkade av?

1. Ask
X. Al
2. Bok

Fråga 12: Vad blir kvar när ett träd har brunnit upp?

1. Jord
X. Kompost
2. Aska

Svar till de lite klurigare frågorna

Fråga 1: När kom potatisen till Europa?

1. På 1300-talet
X. På 1500-talet
2. På 1700-talet

Fråga 2: Vilken av följande fåglar anländer bland de sista på våren?

1. Lärkan
X. Tranan
2. Svalan

Fråga 3: Hur många landskap har Sverige?

1. 15
X. 30
2. 25

Fråga 4: En del orkidéer är epifyter, vad är det?

1. En växt som tar näring från en annan växt
X. En växt som har en annan växt som boplats
2. En växt som inte behöver någon näring

Fråga 5: Om man har skörbjugg, vad har man då brist på?

1. A-vitamin
X. D-vitamin
2. C-vitamin

Fråga 6: En näringskedja avslutas med en toppkonsument. Vilket av följande djur anses vara en toppkonsument?

1. Kungsörn
X. Sork
2. Hare

Fråga 7: Vilket frukt innehåller mest näring?

1. Banan
X. Persika
2. Vattenmelon

Fråga 8: Ett träslag är tåligt och kan användas utan impregnering, vilket?

1. Björk
X. Furu
2. Lärk

Fråga 9: Vilken insekt gör stora skador på den svenska vuxna skogen?

1. Snytbagge
X. Barkborre
2. Ollonborre

Fråga 10: Vilket är det vanligaste trädet i Sverige?

1. Gran
X. Björk
2. Tall

Fråga 11: Vad har marmor bildats av?

1. Kalksten
X. Gnejs
2. Granit

Fråga 12: Vilken är den vanligaste bergarten?

1. Skiffer
X. Diabas
2. Granit