Rankås fritidsområde

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

Rankås inbjuder till många olika aktiviteter inom friluftsliv som löpning, stavgång, cykling, promenader, vandring, styrketräning med mera. I fritidsområdet finns omklädningsrum med dusch/bastu, geologisk naturstig, utomhusgym, bågskyttebana och pulkabacke.

Rankås är Tibros mest kompletta friluftsområde. Här finns 6 terrängspår:

  • 0,5 km
  • 1,2 km
  • 2,5 km   
  • 2,5 km, elljusspår. Belysningen är tänd till kl. 23.00.
  • 5,0 km
  • 10 km

I området finns även mountainbikespår (MTB), som är 0,6, 2,5 och 4 kilometer långa. Det längsta MTB-spåret är godkänt för internationella mountainbiketävlingar.  

5 vandringsleder är färdigställda och utgår från en egen portal vid Rankåsstugan. Lederna är från 1 km till 6 km och går på mindre stigar och upplevs mera naturnära.

En promenadslinga på 2,7 km utgår också från Rankås. Lämpliga utflyktsmål: Segertorps källa, kommunens fontän och kommunens källor för dricksvatten.

Vintertid vid snötillgång så prepareras samtliga spår, med prioritet på elljuspår, information se på webbplatsen Spårinformation.

Elljusspåret Rankås 2,5 km 

Det finns möjligheter till olika längder av el-ljusbanan. Du kan välja 0,7 km, 1,4 km, 1,9 km och 2,5 km. Alla spår kommer att vara el-belysta på kvällen med LED lampor, grundbelysningen blir 10 w och ökas till 30 w när någon passerar.
El-ljusbanan har ändrats från tävlingsbana till motionsbana. De svåra backarna är borta för att få en behagligare skidåkning. Belysningen är tänd till kl 23.00 varje kväll och tänds på morgonen kl 06.00.

Under våren och hösten ordnar föreningar i Tibro promenader med tipsfrågor och motionsbingo på söndagar. Rankåsstugans servering är öppen i samband med Rankåspromenaderna som startar kl. 09.30-11.30. Vill du hyra Rankåsstugan, kontakta Tibro Orienteringsklubb.

Utmed den geologiska naturstigen (gula spåret 5 km) finns informationstavlor på nio olika platser. Tavlorna beskriver med text och bild hur Rankåsterrängen bildades för flera tusen år sedan.

Det är möjligt att påbörja en tur på Rankåsleden här. Läs mer på webbplatsen www.skaraborgsleder.se.

Skötsel av spår och leder ombesörjs delvis av olika föreningar genom avtal och kommunala bidrag.

Rankåsområdet inbjuder till strövtåg i ett vackert skogslandskap, som ägs av kommunen och privata markägare.

Videoblock - Rankås fritidsområde

Rankås är ett uppskattat fritidsområde några kilometer öster om Tibro. Här finns motions- och cykelspår, vandringsleder, utegym, en stor gräsyta med kvällsbelysning, omklädningsrum och bastu, Rankåsstugan och mycket mer. I den här filmen berättar Svante Andrén och Ragnar Olsson från Tibro Orienteringsklubb och Anders Ljung om området och dess kvaliteter.