Mellanstor idrottshall byggs vid Ransbergs skola

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Ransbergs skola

14 april 2021

Barnomsorg och utbildning, Kommun och politik, Kultur, fritid och idrott, Ransbergs skola, Folkhälsa, Ransbergsbygget

En mellanstor idrottshall kommer att byggas vid den nya skolan i Ransberg. Det fastslog kommunens politiker enhälligt på kommunfullmäktigesammanträdet den 26 april 2021.

Från början var det tänkt att det skulle byggas en vanlig gymnastiksal samtidigt som en ny skola uppförs i Ransberg. Den 23 februari beslutade emellertid kultur- och fritidsnämnden ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda behovet av en mellanstor idrottshall hos föreningslivet, organisationer och privatbokare vid den nya skolan. En rad föreningar, föreningsledare, kyrkor och privatpersoner har lämnat synpunkter på nyttan av en sådan hall. 

Bredare utbud och samlingslokal

Resultatet av utredningen visade att behovet av en mellanstor idrottshall är stort. En mellanstor hall skulle användas i högre grad än en gymnastiksal och det skulle både vara möjligt för vissa föreningar att utöka sin verksamhet och att bredda utbudet av aktiviteter.

Aktiviteter som nämns i utredningen är dans, gymnastik, volleyboll, badminton, futsal, innebandy och cirkelträning med mera. Bland annat betonas att uppförandet av en mellanstor idrottshall med minst sju meters takhöjd skulle skapa förutsättningar för att bilda en volleybollförening, som ännu inte finns i Tibro.

Av utredningen framgår också att en mellanstor hall skulle kunna fungera som en samlingslokal i Fagersanna-Ransbergsområdet där antalet boende ökar till följd av kommunens satsning på nya villatomter.

20 x 25 metershall

Av kommunfullmäktigebeslutet framgår det att den planerade gymnastiksalen i Ransberg ersätts av en idrottshall med måtten 20 x 25 meter och en takhöjd på 7 meter. Det ger möjlighet att få plats med 3 badmintonplaner, 1 volleybollplan, minihandboll och basket. Hallen skulle även kunna utrustas och användas för gymnastik för barn och ungdomar i åldrarna 8-15 år.

Beslutet innebär en utökning av hallytan och tillhörande förråd med cirka 270 kvadratmeter, vilket beräknas ge en ökad investeringskostnad på 6,75 miljoner kronor. 

Följer kommunens mål

Kommunfullmäktiges beslut innebär att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bygga en mellanstor idrottshall inom ramen för den beslutade byggnationen av en ny skola i Ransberg och att merkostnaden på 6,75 miljoner kronor inarbetas i investeringsbudgeten för 2022-24.

Den föreslagna satsningen ligger väl i linje med både kommunens strategiska mål om att främja föreningslivet och ge Tibros invånare tillgång till en meningsfull och innehållsrik fritid och ett av kultur- och fritidsnämndens inriktningsmål för 2020-22 som är att erbjuda moderna och attraktiva fritidsområden och anläggningar.