Projektinformation

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun har byggt en ny F-6-skola på Baggeboområdet. Här hittar du information om alla beslut, om planerings- och byggprocessen och andra viktiga händelser.

  • Byggprocessen

    Byggnationen av Baggeboskolan fortskrider planenligt. Stomresningen inleddes den 14 januari 2019 och blev klar i början av april. Därefter har skolans tak, icke-bärande ytterväggar och innerväggar monterats. Murningen av skolans tegelfasad pågår liksom målning, golvläggning och tekniska installationer. Även utemiljöerna håller på att ta form.

  • Planeringsprocessen

    Under planeringsprocessen fastställdes var skolan skulle placeras och hur både skolan och skolgården skulle utformas.

  • Styr- och projektgrupper

    Skolprojektet leds av en strategisk styrgrupp och en operativ projektledningsgrupp. En fokusgrupp som består av de yrkesgrupper som ska arbeta i skolan är också knuten till projektet.

Här kan du läsa om alla beslut och andra viktiga händelser som gäller planeringen och byggandet av Tibros nya F-6-skola.