Sekretess

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Sekretess är ett förbud att röja en uppgift. För att du ska kunna ta del av en allmän handling måste den i regel vara offentlig och inte omfattas av sekretess.

Sekretessbestämmelser, regler om när, hur och vem som får sekretessbelägga uppgifter, finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Syftet med sekretess kan till exempel vara att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Inom socialtjänsten och skolan finns en strängare sekretess, som innebär att det mesta som rör socialtjänstens klienter och skolans elever är sekretessbelagt. Inom hälso- och sjukvården är uppgifter om en enskild persons hälsotillstånd eller andra personliga uppgifter sekretessbelagda och får bara lämnas ut om det står klart att den enskilde eller någon närstående till denne inte lider men.

Tystnadsplikt

Kommunens personal omfattas av tystnadsplikt. Det innebär att personalen inte får tala om för någon vad de har fått reda på i samband med arbetet om det omfattas av sekretess. Tystnadsplikten innebär att det är förbjudet enligt lag att muntligt, skriftligt eller på annat sätt föra vidare sekretessbelagda uppgifter om enskilda till obehöriga.