Tibro kommuns ekonomi

Tibro kommun omsätter cirka 800 mnkr. Intäkterna består huvudsakligen av skatteintäkter och statsbidrag. Den kommunala skattesatsen i Tibro är 21,21 %. Kommunens verksamheter är personalintensiva och cirka 65 % av kommunens kostnader är personalkostnader.

Tibro kommun har en stark ekonomisk ställning dels baserat på starka resultat under den senaste 20-årsperioden och dels på att investeringsnivån fram till att Baggeboskolan började byggas 2018 varit relativt låg.

Tibro kommun, liksom hela kommunsektorn, står inför den ekonomiska utmaningen att hantera höga investeringsnivåer. Orsakerna till de ökade investeringarnaär framför allt:

  • Folkmängden ökar.
  • Andelen äldre och yngre inom befolkningen ökar.
  • Det är cykliskt dags att antingen renovera eller bygga nytt. Många av kommunens verksamhetsfastigheter är t.ex. byggda på 1960-talet.

Kommunens ekonomistyrningsprocesser gällande budget, uppföljningar (prognoser) och redovisning beskrivs under sidorna Budget samt Årsredovisning och uppföljning.