Så används dina skattepengar

Kommunalskatten för Tibros invånare är 21 kronor och 21 öre per intjänad hundralapp. Den största delen av pengarna som kommunen får in via skatter används för att finansiera utbildning (förskola, grundskola och gymnasieskola) och omsorg (äldreomsorg, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg).

Så här används 100 kronor i skatt inom kommunens verksamheter 2021:
Barn- och utbildningsnämnden 44 kr
Socialnämnden 35 kr
Kultur- och fritidsnämnden 4 kr
Samhällsbyggnadsnämnden 8 kr
Övrig verksamhet* 9 kr
Summa

100 kr

 * Övrig verksamhet innefattar bland annat Kommunfullmäktige, Revision, Kommunstyrelse, Kollektivtrafiknämnden och Byggnadsnämnden.