Så här hittar du till Nyboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Nyboskolan, som ligger centralt i tätorten, är kommunens enda skola med årskurserna 6-9. Här finns också grundsärskolan.

Besöksadress: Nybogatan 5, 543 32 TIBRO

Från Karlsborg, väg 49

Sväng vänster första avfart till Tibro centrum - Mariestadsvägen
Rakt fram, vid rondellen, sväng höger på Fredsgatan
Rakt fram, under en bro. Direkt efter, sväng höger in på Karlsborvägen
Rakt fram ca 400 m uppför en backe, sväng vänster in på Gymnasiegatan
Rakt fram ca 300 m Nyboskolan
Parkera på anvisad plats vid fotbollsplan
 

Från Skövde, väg 49

Sväng höger vid första infarten mot Tibro.
Följ Fågelviksleden, passera företagen MIO och Svedwood samt passera två fyrvägskorsningar
Efter ca 700 m sväng vänster vid skylt "Sportområde, gymnasium, bibliotek"
Följ Gymnasiegatan, förbi konstgräsplanen, Fågelviksgymnasiet, sporthallen, och fotbollsplan
Parkera på anvisad plats vid fotbollsplan 

Från Hjo, väg 201

Fortsätt rakt fram förbi Kyrkefalla kyrka.
Kör förbi första infarten till Tibro centrum (Hjovägen)
Sväng höger nästa avfart "Sportområde, gymnasium, bibliotek"
Följ Gymnasiegatan, förbi konstgräsplanen, Fågelviksgymnasiet, sporthallen, fotbollsplanen
Parkera på anvisad plats vid fotbollsplan

GPS koordinater

Sweref 99 TM: X: 6475616, Y: 451357
WGS84: Lat N 58° 25′ 7″ Lon E 14° 10′ 2″