Kulturhistorisk inventering på Ransbergs skola

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

2 juni 2021

Kultur, fritid och idrott, Ransbergs skola, Ransbergsbygget

Ransbergs skola har en historia som sträcker sig bakåt till 1800-talet. Inför rivningen av skolan genomförs en kulturhistorisk inventering. "Vi ska dokumentera skolbyggnaderna och skolmiljön och beskriva deras form och funktion kopplat till bygdens utveckling, skolreformer och andra samhällsförändringar", berättar byggnadsantikvarien Roberth Olofsson på Västergötlands museum.

Det äldsta skolhuset i Ransberg togs i bruk 1890. Därefter har skolan byggts om och byggts till flera gånger för att anpassas till de krav och behov som funnits på skolverksamheten vid olika tidpunkter. De byggnader som idag finns i direkt anslutning till det gamla skolhuset uppfördes under 1970-1990-talen.

Historisk kunskap tas tillvara

Den 17 maj inleddes en kulturhistorisk inventering av Ransbergs skola. Syftet med inventeringen är att samla ihop den information som finns om  skolan i en rapport. I rapporten kommer besluten som ledde fram till att de olika delarna av skolan byggdes presenteras, liksom information om skolbyggnadernas utformning och hur den kan kopplas till då aktuella skolreformer och till den nationella och lokala samhälls- och befolkningsutvecklingen.

- De nuvarande skolbyggnaderna speglar både utvecklingen av skolväsendet i Sverige och bygdens utveckling. När vi fick veta att politikerna bestämt sig för att riva hela det här byggnadskomplexet för att bygga en ny skola så bestämde vi oss för att beställa den här inventeringen för att bevara skolans historia för framtiden. Det ingår i skolprojektet, berättar Martin Toresson, antikvarie på Tibro museum.

Fotodokumentation av miljöer och skolbyggnader

Den 17 maj fanns byggnadsantikvarien Roberth Olofsson på plats på Ransbergs skola för att fotodokumentera både inomhus- och utomhusmiljöerna och intressanta detaljer i arkitekturen.

- Vi gör en systematisk genomgång av byggnaderna. Vi tar kort på allting och ska leta fram alla ritningar som finns, så att vi får en samlad bild av hur skolan såg ut innan den rivs, klarlägger Robert.