Upprustad å-led invigdes

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

18 maj 2022

Kultur, fritid och idrott, Folkhälsa

Måndagen den 16 maj invigdes den upprustade Å-leden med den nya kultur- och sinnesrovandringen av Tibropolitikerna Rolf Eriksson och Ann-Britt Danielsson. Representanter från Tibro kommun fanns under kvällen på plats utmed den södra delen av Å-leden för att informera om leden, svara på frågor och läsa några av dikterna på de nya kultur- och sinnesroskyltarna.

Invigningen, som är en del av den pågående Må Bra-veckan, genomfördes på Ånaplan där Å-leden tar sin början. Kommunalrådet Rolf Eriksson inledde invigningsceremonin med att lyfta fram de bärande tankarna med Må Bra-veckan:

Det här är en vecka fylld av aktiviteter som innehåller natur, kultur och rörelse för alla. Det är en vecka som vi hoppas ska skapa lust till aktivitet och rörelse under lång tid framöver, betonade han.

Värnar om det som får Tibrobor att må bra

Ann-Britt Danielsson, som är vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktigeledamot, lämnade in en motion om upprustningen av Å-leden för ett drygt år sedan. I sitt invigningstal uttryckte hon sin tacksamhet över resultatet av det genomförda restaureringsarbetet och satsningen på en kultur- och sinnesroled i den södra delen av Å-leden.

För nästan exakt 10 år sedan var jag med och invigde Å-leden. Efter ett antal år föll den i något av en Törnrosasömn. Träd och sly växte. Broar gick sönder, räcken gick av och leden var svår att ta sig fram på. Därför är jag jätteglad över att jag idag får vara med och återinviga leden. Det är något som jag verkligen har jobbat för. Naturen stärker mig när jag är glad och lycklig och naturen stärker mig när jag upplever sorg och saknad. Jag känner mig priviligierad att få leva just här och nu och denna känsla vill jag dela med alla som bor i Tibro kommun, framhöll Ann-Britt. 

Samtal och diktläsning på den södra delen

Efter invigningen var det flera av deltagarna som valde att vandra utmed Å-leden.

På den södra delen av leden möttes de och andra kvällsvandrare av fritidskonsulenten Tobias Ekman, kultursamordnaren Towe Lindblom och kommunikatören Christina Froh. De tre kommunmedarbetarna fanns på plats för att informera om leden, svara på frågor och dagen till ära förstärka den kulturella upplevelsen av den nya kultur- och sinnesrovandringen genom att läsa några av dikterna på de nya informationstavlorna.

Informationstavlor och upprustade soffor

Som ett led i upprustningen av Å-leden har även de tidigare informationstavlorna och informationsskyltarna med naturinformation fått en ny utformning och ett delvis nytt innehåll. De kommer att sättas upp under maj och juni.

De nya informationstavlorna kommer att finnas på Ånaplan, vid den nya parkeringen vid Baggebo samt vid parkeringen och Å-ledens startpunkt vid Brokvarn.

Utmed etapp 2, som går från Stenbron till Fågelviksleden, har även ett antal sittmöbler rustats upp och fått en lite mer uppseendeväckande utformning. Det projektet har genomförts i samarbete med Hantverksakademin.