Samarbete och sammanhållen lärmiljö i fokus när Ransbergs nya skola utformas

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

1 december 2020

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Ransbergs skola

Arbetet med att utforma Ransbergs nya skola är i full gång. Under hösten 2020 togs det fram funktionsprogram som beskriver de behov som ska tillgodoses i de nya byggnaderna. Våren 2021 ska en arkitekt ta fram ritningar på skolan i samråd med skolans personal och elever.

– Med hjälp av den nya skolan kan vi skapa mer sammanhållna lärmiljöer som ger oss möjlighet att utveckla vårt arbetssätt och förstärka elevernas lärande tillsammans i team, säger Christopher Nilsson, rektor på Ransbergs skola.

Del i skolutveckling

Planeringen och byggnationen av en ny skola i Ransberg är en del av ett pågående skolutvecklingsprojekt, som drogs igång redan hösten 2019. Den bärande tanken med projektet är att skapa tydligare pedagogiska arbetslag, team, med lärare och fritidspedagoger och ett väl fungerande elevhälsoteam på skolan.

– Vi har arbetat målmedvetet med att skapa en samsyn kring hur vi ska utveckla vårt sätt att bedriva undervisning och förstärka elevernas lärande. Vi vill stärka möjligheterna att skapa goda lärsituationer, säger Christopher.

– Vi vill komma ifrån ensamarbete och ta stöd av varandra, betonar läraren Frida Johansson.

– När vi jobbar i team kan vi utnyttja våra kompetenser på bästa sätt och få till en mer flexibel resursfördelning, framhåller läraren Cecilia Ljungqvist.

Behov och önskemål kartlagda

Den nya skolan ska utformas på ett sätt som gör att det nu fastställda arbetssättet kan förverkligas fullt ut.

Parallellt med det pedagogiska utvecklingsarbetet har personalen på Ransberg haft möjlighet att besöka ett antal skolor i Västra Götalandsregionen för att få fördjupade insikter om vilken typ av lärmiljöer de vill ha.

Under den gångna hösten har både skolpersonal, måltids- och servicepersonal och personal från kultur- och fritidsförvaltningen arbetat fram funktionsprogram för den nya skolan.

– Vi har identifierat behov, önskemål och lokalbehov och noterar vad som ryms inom den fastställda kostnadsramen och vad som inte gör det. Sedan är det upp till politikerna att ta ställning till vad som är möjligt att genomföra, förklarar projektledaren Samuel Willner.

Sammanhållen skola

Nästa steg i planeringsprocessen är att funktionsprogram och
projektbeställning ska fastställas och att en arkitekt, som ska utforma den nya skolan ihop med personal och elever på Ransbergs skola, ska upphandlas.

– Vi kommer att sträva efter att skapa en sammanhållen skola med fler öppna, gemensamma lärmiljöer och elevernas beskrivning av vad de tycker är viktigast kommer att ha en central roll i utformningsprocessen, klarlägger Christopher.

– Det är fantastiskt att få vara med och skapa en ny skola och det ska bli fantastiskt att få jobba i en lättarbetad och tillgänglig miljö när skolan är färdig, fastslår Frida.