Integration och mångfald

Bild på personer som arbetar tillsammans på Tibroföretaget SA-Möbler. Foto: Thomas Harrysson

Tibro kommun jobbar aktivt för att främja integration och för att mångfald ska vara ett naturligt perspektiv inom alla verksamheter och samhällsområden.

Ledord i kommunens arbete är omtanke, självtillit, samverkan och handlingskraft. Målet är att
man ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt oavsett bakgrund. Tibro kommun har mångårig erfarenhet av att ta emot människor från andra länder, vilket också gör att det är en kommun med en mångfald av kulturer, språk och religioner. 

I december 2015 antog kommunfullmäktige en integrationsstrategi för det fortsatta arbetet. Strategin bygger på visionen om att alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, ges samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att påverka sitt liv och ta tillvara på sina resurser. Mångfalden bidrar till ett samhälle som ger en positiv utveckling och tillväxt på såväl individ- som samhällsnivå. 

Att komma till Sverige

Det finns flera sätt att komma till Sverige, till exempel för att man ska studera, har fått ett arbete, för att leva tillsammans med någon som bor i Sverige eller för att man är i behov av skydd (asyl), så kallade flykting.

Migrationsverket ansvarar för asylsökande

Asylsökande är en person som sökt asyl i Sverige enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som väntar på besked om att få stanna i Sverige. Ansökan om asyl görs hos Migrationsverket. Migrationsverket ansvarar för asylsökandes försörjning och boende. Migrationsverkets boenden ser olika ut och kan vara lägenheter, korridorsboende etc.

I Tibro bor personer som väntar på beslut om sin asylansökan och personer som har uppehållstillstånd och rätt att stanna i Sverige. 

Arbetsförmedlingen första kontakten vid uppehållstillstånd

När en person eller familj har fått uppehållstillstånd i Sverige kan de få hjälp med boende i någon kommun i Sverige genom Arbetsförmedlingen eller välja att själv ordna sitt boende och bosätta sig i en kommun.

Mer kunskap och ömsesidig respekt

Vill vi vara avståndstagande eller öppna och nyfikna på människor som har en annan bakgrund?

För att få ett integrerat samhälle måste vi alla lära oss att leva tillsammans och respektera varandra oberoende av bakgrund. För att det ska bli så behöver vi arbeta aktivt med utbildning, möten och andra insatser som gör att vi förändrar våra attityder och får en ökad förståelse för varandra.

Tibro kommun bedriver ett aktivt integrationsarbete. I maj 2015 startade ett projekt för att motverka utanförskap och skapa engagemang och delaktighet i Skattegårdsområdet och den 1 september startade projektet Kulturvän, som handlar om att matcha nyanlända personer och familjer med Tibrobor och att skapa gemensamma mötesplatser. Genom att människor med olika bakgrund möts skapas förutsättningar för trygghet och delaktighet i samhället. 

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2015-09-21 Skriv ut

Kontaktinformation

Azadeh Pezeshk-Hamedani Integrationsutvecklare vik Tel: 0504-18158

Time Berisha Integrationssamordnare Tel: 0504-18185

Selma Hedlund Projektledare Tel: 0504-18140