Integration och mångfald

Bild på personer som arbetar tillsammans på Tibroföretaget SA-Möbler. Foto: Thomas Harrysson

Tibro kommun jobbar aktivt för att främja integration och för att mångfald ska vara ett naturligt perspektiv inom alla verksamheter och samhällsområden.

Integrationsenheten jobbar tillsammans med många olika aktörer för att människor från andra länder ska få så goda förutsättningar som möjligt att kunna skaffa sig ett arbete, bli självförsörjande och känna sig delaktiga i det svenska samhället.

Mer kunskap och ömsesidig respekt

Vill vi vara avståndstagande och rädda eller öppna och nyfikna på människor som har en annan bakgrund och är annorlunda än det stora flertalet?

För att få ett integrerat samhälle måste vi alla lära oss att leva tillsammans och respektera varandra oberoende av bakgrund. För att det ska bli så behöver vi arbeta aktivt med utbildning och andra insatser, som gör att vi förändrar våra attityder och får en ökad förståelse för varandra.

Mångfald

Mångfald handlar om att alla medarbetare och kommuninvånare ska inkluderas och mötas med respekt oavsett etnisk och religiös tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.

I Tibro arbetar vi för ett förhållningssätt som associerar mångfald med möjligheter och ser på människor som avviker från normen och deras perspektiv som resurser. Både i den egna organisationen och i det omgivande samhället.

"Minds are like parachutes, they only function when open"

Nyheter

Samtalsövningar i svenska för invandrare Högt tryck på flyktingmottagandet 2013-11-19 Tibro kommun har ett tillsvidareavtal om flyktingmottagande på 30 individer per år men på grund av framför allt konflikten i Syrien beviljas väldigt många uppehållstillstånd och flera har skrivit sig i Tibro. Just nu ligger siffran på nästan 90 personer. Utbildningsmässa för arbetslösa på Inredia den 26 september - del i bred satsning mot hög arbetslöshet i Tibro 2013-09-16 Den 26 september arrangerar Tibro kommun en utbildningsmässa i Inredia i samverkan med Arbetsförmedlingen. Mässan genomförs för att ge arbetslösa Tibrobor och andra som vill vidareutbilda sig en överblick över olika utbildningsalternativ. Integration och mångfaldsbild. Foto: Thomas Harrysson Praktik för asylsökande 2013-05-06 För dig som är asylsökande finns det möjlighet att i väntan på beslut få en praktikplats. Det är du själv som måste hitta platsen och migrationsverket måste fatta ett beslut innan du får börja. Boken Samhällsinformation på flera språk 2013-01-09 Informationsverige.se är en portal för samhällsinformation för nyanlända. Sidan riktar sig till nyanlända och personer som jobbar med eller på något sätt jobbar med att hjälpa människor som nyss kommit till sverige att förstå det svenska samhället. Fler nyheter
Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2013-03-13 Skriv ut

Kontaktinformation

Jan Andersson Arbetsmarknadschef Skicka e-post till Jan Tel: 0504-18297

Time Berisha Integrationssamordnare Skicka e-post till Time Tel: 0504-18185