Integration och mångfald

Bild på personer som arbetar tillsammans på Tibroföretaget SA-Möbler. Foto: Thomas Harrysson

Tibro kommun jobbar aktivt för att främja integration och för att mångfald ska vara ett naturligt perspektiv inom alla verksamheter och samhällsområden.

Integrationsenheten jobbar tillsammans med många olika aktörer för att människor från andra länder ska få så goda förutsättningar som möjligt att kunna skaffa sig ett arbete, bli självförsörjande och känna sig delaktiga i det svenska samhället.

Mer kunskap och ömsesidig respekt

Vill vi vara avståndstagande och rädda eller öppna och nyfikna på människor som har en annan bakgrund och är annorlunda än det stora flertalet?

För att få ett integrerat samhälle måste vi alla lära oss att leva tillsammans och respektera varandra oberoende av bakgrund. För att det ska bli så behöver vi arbeta aktivt med utbildning och andra insatser, som gör att vi förändrar våra attityder och får en ökad förståelse för varandra.

Mångfald

Mångfald handlar om att alla medarbetare och kommuninvånare ska inkluderas och mötas med respekt oavsett etnisk och religiös tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.

I Tibro arbetar vi för ett förhållningssätt som associerar mångfald med möjligheter och ser på människor som avviker från normen och deras perspektiv som resurser. Både i den egna organisationen och i det omgivande samhället.

"Minds are like parachutes, they only function when open"

Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2014-09-30 Skriv ut

Kontaktinformation

Time Berisha Integrationssamordnare Skicka e-post till Time Tel: 0504-18185

Emma Gustafsson Integrationsutvecklare Skicka e-post till Emma Tel: 0504-181 88