Trafik och teknisk service

Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service

Vår Samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för vattenförsörjning, städning och tekniskt underhåll i skolor och offentliga lokaler, centralkök samt gatu- och parkarbete. Här finns även kommunens energi- och klimatrådgivare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har också ansvar för samhällsplanering, bygg-
lovshantering samt mät- och karthantering, men detta kan du läsa mer om under "Byggnation och boende". En länk finns i högerspalten.

På den här sidan hittar du aktuell information om vägarbeten och andra trafikstörningar samt information om större nybyggnationer och underhållsarbeten i kommunens fastigheter.

Nyheter

Nytt cykelta vid busstationen Nytt cykelställ med tak vid busstationen 2015-04-20 Arbetena med ett nytt cykelställ har påbörjats Lekplats_stadsparken_nyhet2014 Stadsparkens lekplats får ny linbana 2015-04-20 Gata/Parkavdelningen kommer att byta ut linbanan vid Stadsparkens lekplats, med början nästa vecka (Vecka 18). Arbetena vid lekplatsen kommer att pågå tills mitten av veckan därpå. Ny trädpolicy Nu har vi en trädpolicy i Tibro 2015-03-24 Träd behövs i stadsmiljöer. Bland annat för att de förbättrar klimatet och hjälper till att dämpa buller, binda stoft och ge oss syre. Därför är Tibro kommun försiktiga med att fälla träd på offentlig mark. Sopmaskin Nu startar vi vårstädningen av gator och torg i kommunen 2015-03-13 Den 16:e mars startar Tibro kommun sandupptagningen i centrum och på genomfarterna i Tibro. När det är färdigt fortsätter kommunen sopa bort sand från gator, gång- och cykelvägar i övriga Tibro, Fagersanna och Hönsa. Rankås fritidsområde Nya skyltar vid Rankås på plats 2015-02-13 Rankås fritidsområde har fått en rejäl uppfräschning av parkeringen, nya skyltar som underlättar för besökare att hitta och bättre belysning. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2015-01-16 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Skicka e-post till Svante Tel: 0504-18139