Trafik och teknisk service

Fastighetstekniker som gör en injustering av en av kommunens värmepannor. Foto: Thomas Harrysson

Vår Samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för vattenförsörjning, städning och tekniskt underhåll i skolor och offentliga lokaler, centralkök samt gatu- och parkarbete. Här finns även kommunens energi- och klimatrådgivare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har också ansvar för samhällsplanering, bygg-
lovshantering samt mät- och karthantering, men detta kan du läsa mer om under "Byggnation och boende". En länk finns i högerspalten.

På den här sidan hittar du aktuell information om vägarbeten och andra trafikstörningar samt information om större nybyggnationer och underhållsarbeten i kommunens fastigheter.

Nyheter

Fjärrvärmegrävningar Nu har grävningarna för fjärrvärmeledningar till Häggetorpsskolan börjat 2014-08-05 Grävningarna har startat vid Sveavägen och vi kommer att korsa Hjovägen. Hjovägen stängs av en sida i taget för att trafiken ska kunna passera. Industrigatan parkering Klipp din häck och träd 2014-07-25 Det är viktigt att du som fastighetsägare ser över dina häckar och träd ur trafiksäkerhetsynpunkt. Nu när det är sommar finns det risk för att växtlighet skymmer sikt, växer ut över gång- och cykelvägar eller skymmer ett vägmärke. Blommor Bevattning Trädgårdsbevattning 2014-07-24 Vad gäller i din kommun angående trädgårdsbevattningen? Vem beslutar i frågorna och vad är din skyldighet som fastighetsägare vid bevattning av trädgården? Vägar som begränsas till 30 km/tim Begränsning till max 30 km/tim införs på Värsåsvägen 2014-06-04 Även Ålaviksvägen, Västanågatan och Möllersgatan blir begränsade till 30 km/tim Dan Carlsson och Peter Nero visar upp den nya klätterställningen i stadsparken i Tibro. Foto: Christina von Brömssen Satsning på lekplatsen och miljön i stadsparken och infarten till Skövdevägen 2014-05-27 Nu har arbetet med att förverkliga Tibros gestaltningsprogram startat. I vår har lekplatsen i stadsparken fått en ny klätterställning och träd och buskar har gallrats bort. Korsningen mellan väg 49 och Skövdevägen håller på att få en ansiktslyftning. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2013-12-06 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Skicka e-post till Svante Tel: 0504-18139