Trafik och teknisk service

Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service

Vår Samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för vattenförsörjning, städning och tekniskt underhåll i skolor och offentliga lokaler, centralkök samt gatu- och parkarbete. Här finns även kommunens energi- och klimatrådgivare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har också ansvar för samhällsplanering, bygg-
lovshantering samt mät- och karthantering, men detta kan du läsa mer om under "Byggnation och boende". En länk finns i högerspalten.

På den här sidan hittar du aktuell information om vägarbeten och andra trafikstörningar samt information om större nybyggnationer och underhållsarbeten i kommunens fastigheter.

Nyheter

Arbeten vid Skövdeinfarten Skövdevägens infart förskönas 2015-05-12 Arbetet med att försköna infarten från väg 49 har återupptagits efter ett vinteruppehåll. Det blir planteringar av björkar i en båge även på denna sidan av infarten. Hörnebovägen får ändrad hastighet Snart får du köra i 50 km/tim på Kyrkefallavägen och Hörnebovägen igen. 2015-05-11 Samtidigt sänks hastigheten på Kyrkefallavägen, mellan Hörnebo och Hjovägen, till 50 km/tim. De nya bestämmelserna börjar att gälla den 21 maj. Nytt cykelta vid busstationen Nytt cykelställ med tak vid busstationen 2015-04-20 Arbetena med ett nytt cykelställ har påbörjats Ny trädpolicy Nu har vi en trädpolicy i Tibro 2015-03-24 Träd behövs i stadsmiljöer. Bland annat för att de förbättrar klimatet och hjälper till att dämpa buller, binda stoft och ge oss syre. Därför är Tibro kommun försiktiga med att fälla träd på offentlig mark. Sparsam körning Eco-driving utbildning för kommunanställda 2014-09-05 Nu har vi Eco-driving utbildning för kommunanställda för att sänka bränsleförbrukningen i kommunen och minska bilismens miljöpåverkan. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2015-01-16 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Skicka e-post till Svante Tel: 0504-18139