Trafik och teknisk service

Fastighetstekniker som gör en injustering av en av kommunens värmepannor. Foto: Thomas Harrysson

Vår Samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för vattenförsörjning, städning och tekniskt underhåll i skolor och offentliga lokaler, centralkök samt gatu- och parkarbete. Här finns även kommunens energi- och klimatrådgivare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har också ansvar för samhällsplanering, bygg-
lovshantering samt mät- och karthantering, men detta kan du läsa mer om under "Byggnation och boende". En länk finns i högerspalten.

På den här sidan hittar du aktuell information om vägarbeten och andra trafikstörningar samt information om större nybyggnationer och underhållsarbeten i kommunens fastigheter.

Nyheter

Bangolf i Tibro centrum Fler 2-timmarsparkeringar i centrum 2014-09-12 Nu blir det lättare att hitta parkeringsplats till Villans Café och bangolfen Trafikinformation skolvag Anderstorpsvägen Trafikinformation om Anderstorpsvägen 2014-09-09 Den 11 till 26 september kommer kommunen att arbeta på Anderstorpsvägen. Det medför att vägen kommer att stängas av helt från delen Östra Långgatan till Frejagatan. Trafiken kommer att ledas om. Sparsam körning Eco-driving utbildning för kommunanställda 2014-09-05 Nu har vi Eco-driving utbildning för kommunanställda för att sänka bränsleförbrukningen i kommunen och minska bilismens miljöpåverkan. Gator och trafikmiljö Stopplikt på Skövdevägen 2014-09-05 Länsstyrelsen har beslutat om stopplikt på Skövdevägen i korsningen till riksväg 49. Fjärrvärmegrävningar Nu har grävningarna för fjärrvärmeledningar till Häggetorpsskolan börjat 2014-08-05 Grävningarna har startat vid Sveavägen och vi kommer att korsa Hjovägen. Hjovägen stängs av en sida i taget för att trafiken ska kunna passera. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2013-12-06 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Skicka e-post till Svante Tel: 0504-18139