Trafik och teknisk service

Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service

Vår Samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för vattenförsörjning, städning och tekniskt underhåll i skolor och offentliga lokaler, centralkök samt gatu- och parkarbete. Här finns även kommunens energi- och klimatrådgivare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har också ansvar för samhällsplanering, bygg-
lovshantering samt mät- och karthantering, men detta kan du läsa mer om under "Byggnation och boende". En länk finns i högerspalten.

På den här sidan hittar du aktuell information om vägarbeten och andra trafikstörningar samt information om större nybyggnationer och underhållsarbeten i kommunens fastigheter.

Nyheter

Lekplatser i Tibro Placeringen av den nya lekplatsen i Hörnebo är klar 2016-01-26 Tibro kommuns Gata/Parkavdelning kommer att bygga en ny större lekplats i Hörnebo. Den kommer att ligga norr om Lövbergagatan, mellan befintlig grusplan och pulkabacke. Schaktmassor vid Anderstorpsvägen Vad händer i Häggetorp? 2016-01-26 Många undrar varför det grävs norr om Anderstorpsvägen, strax innan Häggetorpsskolan. Det är Tibro kommuns Gata/Parkavdelning som har gjort i ordning en plats att lägga schaktmassor på. Marken behöver stabiliseras för att möjliggöra framtida bebyggelse. Träd i Stadsparken Nu påbörjas en uppröjning i Stadsparken 2016-01-20 Tibro kommuns gata/parkavdelning kommer att ta ner dåliga och döda träd och göra fint i Stadsparken. Uppröjningen sker i Gestaltningsprogrammets anda och för att besökare till parken ska få en säkrare och tryggare miljö att vistas i. Lekplatsen vid Stadsparken En översyn av kommunens lekplatser 2015-11-26 Tibro kommun har som mål att erbjuda väl underhållna lekplatser med bra lekredskap. Det gör vi både för att följa de lagar och regler som gäller och för att det ska finnas spännande lekmiljöer för kommunens barn. Rankås fritidsområde Digital klocka i Rankås 2015-11-06 Gata/Parkavdelningen har fortsatt arbetet med att rusta upp vid Rankås fritidsområde. Det har satts upp portaler för start och mål samt en startportal för milen. Nu finns det även en digital klocka på plats. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2016-01-08 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Skicka e-post till Svante Tel: 0504-18139

Samhällsbyggnadsnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Postadress: 543 80 Tibro Tel: 0504-18000

Tjänster och information