Trafik och teknisk service

Fastighetstekniker som gör en injustering av en av kommunens värmepannor. Foto: Thomas Harrysson

Vår Samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för vattenförsörjning, städning och tekniskt underhåll i skolor och offentliga lokaler, centralkök samt gatu- och parkarbete. Här finns även kommunens energi- och klimatrådgivare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har också ansvar för samhällsplanering, bygg-
lovshantering samt mät- och karthantering, men detta kan du läsa mer om under "Byggnation och boende". En länk finns i högerspalten.

På den här sidan hittar du aktuell information om vägarbeten och andra trafikstörningar samt information om större nybyggnationer och underhållsarbeten i kommunens fastigheter.

Nyheter

Skräpplockardagarna 2014 Skräpplockardagarna 2014-04-22 Denna veckan medverkar Tibro kommun i skräpplockardagarna. Detta är en nationell kampanj och manifestation för att hålla Sverige rent från skräp. 605 elever/förskolebarn medverkar med att hålla Tibro och Fagersanna rent. Lekplatser Tibro Tätort Nya och roliga lekplatser 2014-03-31 Kvarnhagen har fått nya lekredskap och barkunderlag. Näst i tur är stadsparkens lekplats som får en ny klätterställning och även här läggs barkunderlag. Sopmaskin Nu startar vi vårstädningen av gator och torg i kommunen 2014-03-11 Måndagen den 10 mars startar Tibro kommun sandupptagningen i centrum och på genomfarterna i Tibro. När det är färdigt fortsätter kommunen sopa bort sand från gator, gång- och cykelvägar i övriga Tibro, Fagersanna och Hönsa. Energirådgivning Gratis energirådgivning 2014-02-20 Ställ dina frågor till energirådgivningen i ett enkelt formulär så kontaktar vi dig. Chikan utanför Ransbergs skola Ett medborgarförslag behandlades i Trafiknämnden 2014-02-04 Ett medborgarförslag om att tidsbegränsa hastighetsnedsättningen utanför Ransbergs skola i Fagersanna avstyrktes i nämnden Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2013-12-06 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Skicka e-post till Svante Tel: 0504-18139