Trafik och teknisk service

Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service

Vår Samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för vattenförsörjning, städning och tekniskt underhåll i skolor och offentliga lokaler, centralkök samt gatu- och parkarbete. Här finns även kommunens energi- och klimatrådgivare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har också ansvar för samhällsplanering, bygg-
lovshantering samt mät- och karthantering, men detta kan du läsa mer om under "Byggnation och boende". En länk finns i högerspalten.

På den här sidan hittar du aktuell information om vägarbeten och andra trafikstörningar samt information om större nybyggnationer och underhållsarbeten i kommunens fastigheter.

Nyheter

Marielundsgatan Byte av vattenledning vid Marielundsgatan 2015-08-05 Kör du in på Källtorpsvägen (mot Kvarnhagen) från Skövdevägen, är Marielundsgatan första avfarten till höger. Vi kommer att påbörja grävningar på gatan måndagen den 10:e augusti. Grävningarna vid passagen mellan Stora hotellet och Family house har påbörjats Nu återupptar vi arbetet vid passagen 2015-08-05 Passagen är området mellan Family house, Hotell Snickaren och Elanders bokhandel. Första delen mellan hotellet och Elanders bokhandel har färdigställts tidigare. Nu har grävningarna för del två startat. Skövdeinfarten Nu är planteringarna vid Skövdeinfarten klara 2015-06-22 Det har planterats Salvia i breda fält på båda sidor om infarten. Gräset som står närmast fjällbjörkarna heter Hakonegräs. Åleden Tibro Trädgårdsbevattning 2015-06-06 I Tibro kommun är det förbjudet att vattna med slang eller vattenspridare. Detta gäller alla som är anslutna till Tibro kommuns vattenledningsnät, inklusive Fagersanna och Hönsa. Industrigatan parkering Klipp din häck och träd 2015-06-06 Nu är det är viktigt att du som fastighetsägare ser över din häck. Vi har personal ute i dagarna för att kontrollera att häckar, buskar eller träd inte skymmer för trafiken. Om vi anser att din växtlighet är trafikfarlig, får du en påminnelse i brevlådan Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2015-06-26 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Skicka e-post till Svante Tel: 0504-18139

Samhällsbyggnadsnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Postadress: 543 80 Tibro Tel: 0504-18000