Trafik och teknisk service

Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service Bildgalleri - Trafik och teknisk service

Vår Samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för vattenförsörjning, städning och tekniskt underhåll i skolor och offentliga lokaler, centralkök samt gatu- och parkarbete. Här finns även kommunens energi- och klimatrådgivare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har också ansvar för samhällsplanering, bygg-
lovshantering samt mät- och karthantering, men detta kan du läsa mer om under "Byggnation och boende". En länk finns i högerspalten.

På den här sidan hittar du aktuell information om vägarbeten och andra trafikstörningar samt information om större nybyggnationer och underhållsarbeten i kommunens fastigheter.

Nyheter

Klippa häcken Klipp dina häckar och träd 2016-07-08 Nu är det är viktigt att du som fastighetsägare ser över så att dina häckar, buskar eller träd inte skymmer för trafiken.Tex gäller det för dig som har hörntomt att du får inte ha högre växtlighet än 80 cm, 10 meter på vardera håll från gatukorsningen. vattenspridare Varför har vi ett bevattningsförbud? 2016-06-14 Tibro Kommun har ett fantastiskt dricksvatten som grundar sig på vatten från våra grundvattentäkter i Rankåsområdet. Vi har ganska goda tillgångar på vatten, men inte obegränsat med vattentillgång från dessa källor. Vattna dina växter med kanna i Tibro, Fagersanna och Hönsa Trädgårdsbevattning 2016-06-11 I Tibro kommun är det förbjudet att vattna med slang eller vattenspridare. Detta gäller alla som är anslutna till Tibro kommuns vattenledningsnät, inklusive Fagersanna och Hönsa. Besiktning av lekplatser Nu händer det mycket vid våra lekplatser 2016-04-28 Parkavdelningen har startat upp den årliga besiktningen av kommunens lekplatser. Om ca 2-3 veckor kommer vi att påbörja grävningen till den nya lekplatsen i Hörnebo. Järnvägsledningarna tas ner Järnvägsportalen plockas ner 2016-04-27 Järnvägsportalen vid Centrumgatan plockas nu ner eftersom den är sliten och skadad. Tibro kommun bekostade järnvägsövergången med ca 1 miljon kronor för 20 år sedan när Centrumgatan byggdes. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2016-07-08 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Tel: 0504-18139

Samhällsbyggnadsnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Postadress: 543 80 Tibro Tel: 0504-18000

Tjänster och information