Byggnation, boende och miljöskydd

Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd

I Tibro är det inte bara trivsamt och nära till allt, här är det dessutom extra ekonomiskt att bo.

Låga avgifter, låg skatt och landets näst billigaste vatten kombinerat med hög kommunal service, bra vård och omsorg samt kreativ fritid är några av anledningarna till att Tibroborna trivs.

Här hittar du information om boendealternativ, byggregler, samhällsplanering och miljö- och hälsoskydd. Läs gärna sidan "Miljöinsatser" om kommunens miljöpolitiska program samt om de insatser för miljön vi har gjort hittills.

Nyheter

Blåsippor. Naturvårdsprogrammet är nu antaget 2015-01-07 Ett naturvårdsprogram som är vägledande för Tibro kommuns miljöarbete är nu antaget av kommunfullmäktige. Naturvårdsprogrammet är ett stöd till kommunens miljöpolitiska program för att uppnå de lokala miljömålen inom naturvården. Nya byggregler från den 2:e juli 2014 Det krävs anmälan och startbesked för "Attefallshusen" 2014-06-25 En ny bygglag gäller från den 2:e juli 2014. De nya reglerna gäller för byggande av "Attefallshus", tillbyggnader, ytterligare bostad och takkupor. Men det krävs anmälan och startbesked från kommunen innan bygget får påbörjas. Skövdevägen, där kommunalrådet Claes Jägevall och stadsarkitekten Bo Jonsson står, är en av gatumiljöerna som väntas få en ny utformning. Foto: Christina von Brömssen Tibros politiker antar program för hur offentliga miljöer ska förskönas 2013-11-27 Nu finns det ett övergripande program för hur de offentliga miljöerna i Tibro tätort ska utvecklas. Gestaltningsprogrammet förväntas antas av politikerna i kommunfullmäktige den 16 december. Förnyelsebar energi Regeringen säger nej till vindkraftsetablering 2013-02-25 Regeringen säger nej till vindkraftsetablering på Lunnekullen, söder om Fagersanna tätort. Som skäl för regeringens beslut anges närheten till försvarets anläggningar i Karlsborg Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2015-06-26 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Skicka e-post till Svante Tel: 0504-18139

Tjänster och information