Byggnation, boende och miljöskydd

Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd

I Tibro är det inte bara trivsamt och nära till allt, här är det dessutom extra ekonomiskt att bo.

Låga avgifter, låg skatt och ett av landets billigaste vatten kombinerat med hög kommunal service, bra vård och omsorg samt kreativ fritid är några av anledningarna till att Tibroborna trivs.

Här hittar du information om boendealternativ, byggregler, samhällsplanering och miljö- och hälsoskydd. Läs gärna sidan "Miljöinsatser" om kommunens miljöpolitiska program samt om de insatser för miljön vi har gjort hittills.

Nyheter

Planområde Häggetorp 1:110 Nya villatomter i Häggetorp 2017-01-12 En ny detaljplan, som omfattar 15 villatomter samt plats för parhus, planeras i Häggetorp söder om Häggetorpsskolan. Planen ligger ute för samråd under tiden 12 januari - 20 februari. Bråbacka_hamn Nya båtplatser i Bråbacka 2016-11-01 Tibro kommun planerar att förlänga den yttre vågbrytaren i Bråbacka hamn så att 20 nya båtplatser kan erbjudas till de boende. Länsstyrelsen har nu godkänt utbyggnaden. Första spadtaget för Snickarvallens förskola den 22 september 2016. Foto: Christina Froh Första spadtagen tagna för Tibros nya förskola 2016-09-22 Nu har bygget av Snickarvallens förskola startat på allvar. Torsdagen den 22 september togs de första spadtagen av barn från Återbrukets förskola och representanter för Tibro kommun och byggentreprenören Calles Bygg. Strandskydd ger allmänheten rätt att vistas på stranden Översyn av strandskydd 2016-09-13 Länsstyrelsen har genomfört en översyn av strandskyddet i länets kommuner. Strandskyddet finns till för att säkra allmänhetens tillgång till stränder och trygga framtiden för djur- och växtlivet. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2016-07-01 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Tel: 0504-18139