Byggnation, boende och miljöskydd

Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd

I Tibro är det inte bara trivsamt och nära till allt, här är det dessutom extra ekonomiskt att bo.

Låga avgifter, låg skatt och landets näst billigaste vatten kombinerat med hög kommunal service, bra vård och omsorg samt kreativ fritid är några av anledningarna till att Tibroborna trivs.

Här hittar du information om boendealternativ, byggregler, samhällsplanering och miljö- och hälsoskydd. Läs gärna sidan "Miljöinsatser" om kommunens miljöpolitiska program samt om de insatser för miljön vi har gjort hittills.

Nyheter

Kv Knotten planområde Detaljplan över kv Knotten på samrådsutställning 2014-11-14 Planen syftar till att öka byggrätterna för både huvudbyggnader och komplementbyggnader. Synpunkter ska vara skriftliga och Samhällsbyggnad tillhanda senast den 31 december 2014. Vägar som begränsas till 30 km/tim Begränsning till max 30 km/tim införs på Värsåsvägen 2014-06-04 Även Ålaviksvägen, Västanågatan och Möllersgatan blir begränsade till 30 km/tim Sandra Eggen, enhetschef för Äldrecentrum, för en diskussion med fastighetsförvaltaren Peter Nordgren framför det nya köket i Äldrecentrums nya lokaler. Foto: Christina von Brömssen Premiär för Restaurang Karlavagnen och nya lokaler för Äldrecentrum 2014-05-27 I början av juni öppnar Allégårdens nya restaurang Karlavagnen och några veckor senare beräknas Äldrecentrums nya lokaler vara klara att tas i bruk. kv Lärkan Detaljplan för kvarteret Lärkan antagen 2014-02-04 Byggnadsnämnden har antagit detaljplanen för kvarteret Lärkan i Tibro tätort Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2013-12-06 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Skicka e-post till Svante Tel: 0504-18139

Tjänster och information