Byggnation, boende och miljöskydd

Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd

I Tibro är det inte bara trivsamt och nära till allt, här är det dessutom extra ekonomiskt att bo.

Låga avgifter, låg skatt och landets näst billigaste vatten kombinerat med hög kommunal service, bra vård och omsorg samt kreativ fritid är några av anledningarna till att Tibroborna trivs.

Här hittar du information om boendealternativ, byggregler, samhällsplanering och miljö- och hälsoskydd. Läs gärna sidan "Miljöinsatser" om kommunens miljöpolitiska program samt om de insatser för miljön vi har gjort hittills.

Nyheter

Detaljplaneändring i Häggetorp Detaljplaneändring i Häggetorp 2015-03-18 Kvarteren runt Orgelgatan är föremål för en detaljplaneändring. Ändringen syftar till att öka byggrätterna och att öka storleken på tomterna. Detaljplanen över kv Flygeln m fl, är ute på samråd till 10 april. Kvarteret Örnen Detaljplanen för kv Örnen kungörs under tre veckor 2015-03-16 På ytan väster om Snickarvallen och söder om järnvägen, möjliggörs byggnation av ett nytt äldreboende genom en ny detaljplan. Planen medger även byggnation av 30 vanliga lägenheter. Blåsippor. Naturvårdsprogrammet är nu antaget 2015-01-07 Ett naturvårdsprogram som är vägledande för Tibro kommuns miljöarbete är nu antaget av kommunfullmäktige. Naturvårdsprogrammet är ett stöd till kommunens miljöpolitiska program för att uppnå de lokala miljömålen inom naturvården. Nya byggregler från den 2:e juli 2014 Det krävs anmälan och startbesked för "Attefallshusen" 2014-06-25 En ny bygglag gäller från den 2:e juli 2014. De nya reglerna gäller för byggande av "Attefallshus", tillbyggnader, ytterligare bostad och takkupor. Men det krävs anmälan och startbesked från kommunen innan bygget får påbörjas. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2015-01-09 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Skicka e-post till Svante Tel: 0504-18139

Tjänster och information