Byggnation, boende och miljöskydd

Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd

I Tibro är det inte bara trivsamt och nära till allt, här är det dessutom extra ekonomiskt att bo.

Låga avgifter, låg skatt och landets näst billigaste vatten kombinerat med hög kommunal service, bra vård och omsorg samt kreativ fritid är några av anledningarna till att Tibroborna trivs.

Här hittar du information om boendealternativ, byggregler, samhällsplanering och miljö- och hälsoskydd. Läs gärna sidan "Miljöinsatser" om kommunens miljöpolitiska program samt om de insatser för miljön vi har gjort hittills.

Nyheter

Kv Knotten planområde Detaljplan över kv Knotten på samrådsutställning 2014-11-14 Planen syftar till att öka byggrätterna för både huvudbyggnader och komplementbyggnader. Synpunkter ska vara skriftliga och Samhällsbyggnad tillhanda senast den 31 december 2014. Toalettstädning Bra betyg när MÖS kontrollerade toaletter 2014-10-03 MÖS, Miljöskydd Östra Skaraborg, har vid ett spontanbesök på Fågelviksgymnasiet kontrollerat städning av toaletter. Nya byggregler från den 2:e juli 2014 Det krävs anmälan och startbesked för "Attefallshusen" 2014-06-25 En ny bygglag gäller från den 2:e juli 2014. De nya reglerna gäller för byggande av "Attefallshus", tillbyggnader, ytterligare bostad och takkupor, men det krävs anmälan och startbesked från kommunen innan bygget får påbörjas. Vägar som begränsas till 30 km/tim Begränsning till max 30 km/tim införs på Värsåsvägen 2014-06-04 Även Ålaviksvägen, Västanågatan och Möllersgatan blir begränsade till 30 km/tim Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2013-12-06 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Skicka e-post till Svante Tel: 0504-18139

Tjänster och information