Byggnation, boende och miljöskydd

Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd

I Tibro är det inte bara trivsamt och nära till allt, här är det dessutom extra ekonomiskt att bo.

Låga avgifter, låg skatt och landets näst billigaste vatten kombinerat med hög kommunal service, bra vård och omsorg samt kreativ fritid är några av anledningarna till att Tibroborna trivs.

Här hittar du information om boendealternativ, byggregler, samhällsplanering och miljö- och hälsoskydd. Läs gärna sidan "Miljöinsatser" om kommunens miljöpolitiska program samt om de insatser för miljön vi har gjort hittills.

Nyheter

Snickaren 27 Kv Snickaren 27 görs om till vanliga lägenheter 2015-04-02 En ny detaljplan över området medger att huset byggs om till vanliga lägenheter, istället för äldreboende. Vissa av de befintliga lokalerna i byggnaden kan även användas till undervisning enligt den nya detaljplanen Tärnan återvinningsstation Återvinningsstationen kräver detaljplaneändring 2015-04-02 Det krävs bygglov för att sätta upp en återvinningstation. Samhällsbyggnad tittar över alla stationer för att se var det även behövs en detaljplaneändring. Först ut är återvinningsstationen på kv Tärnan. Blåsippor. Naturvårdsprogrammet är nu antaget 2015-01-07 Ett naturvårdsprogram som är vägledande för Tibro kommuns miljöarbete är nu antaget av kommunfullmäktige. Naturvårdsprogrammet är ett stöd till kommunens miljöpolitiska program för att uppnå de lokala miljömålen inom naturvården. Nya byggregler från den 2:e juli 2014 Det krävs anmälan och startbesked för "Attefallshusen" 2014-06-25 En ny bygglag gäller från den 2:e juli 2014. De nya reglerna gäller för byggande av "Attefallshus", tillbyggnader, ytterligare bostad och takkupor. Men det krävs anmälan och startbesked från kommunen innan bygget får påbörjas. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2015-01-09 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Skicka e-post till Svante Tel: 0504-18139

Tjänster och information