Byggnation, boende och miljöskydd

Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd

I Tibro är det inte bara trivsamt och nära till allt, här är det dessutom extra ekonomiskt att bo.

Låga avgifter, låg skatt och ett av landets billigaste vatten kombinerat med hög kommunal service, bra vård och omsorg samt kreativ fritid är några av anledningarna till att Tibroborna trivs.

Här hittar du information om boendealternativ, byggregler, samhällsplanering och miljö- och hälsoskydd. Läs gärna sidan "Miljöinsatser" om kommunens miljöpolitiska program samt om de insatser för miljön vi har gjort hittills.

Nyheter

Översikt Granskningsläge för detaljplan i Bråbacka 2016-01-29 Planområdet består av sex mindre delområden i Bråbacka fritidshusområde och ett område i Bråbacka villabebyggelse. Flygfoto över planerad förskola Detaljplanen för ny förskola ute på granskning 2016-01-29 Detaljplanen "del av Anderstorp 1:4" skapar förutsättningar för en ny förskola i Tibro. Den planeras i ett skogsområde utmed Häggetorpsleden, öster om Snickarvallen. Blåsippor. Naturvårdsprogrammet är antaget 2015-01-07 Ett naturvårdsprogram som är vägledande för Tibro kommuns miljöarbete är nu antaget av kommunfullmäktige. Naturvårdsprogrammet är ett stöd till kommunens miljöpolitiska program för att uppnå de lokala miljömålen inom naturvården. Nya byggregler från den 2:e juli 2014 Det krävs anmälan och startbesked för "Attefallshusen" 2014-06-25 En ny bygglag gäller från den 2:e juli 2014. De nya reglerna gäller för byggande av "Attefallshus", tillbyggnader, ytterligare bostad och takkupor. Men det krävs anmälan och startbesked från kommunen innan bygget får påbörjas. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2016-01-08 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Tel: 0504-18139

Tjänster och information