Byggnation, boende och miljöskydd

Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd

I Tibro är det inte bara trivsamt och nära till allt, här är det dessutom extra ekonomiskt att bo.

Låga avgifter, låg skatt och ett av landets billigaste vatten kombinerat med hög kommunal service, bra vård och omsorg samt kreativ fritid är några av anledningarna till att Tibroborna trivs.

Här hittar du information om boendealternativ, byggregler, samhällsplanering och miljö- och hälsoskydd. Läs gärna sidan "Miljöinsatser" om kommunens miljöpolitiska program samt om de insatser för miljön vi har gjort hittills.

Nyheter

Klippa häcken Klipp dina häckar och träd 2016-07-08 Nu är det är viktigt att du som fastighetsägare ser över så att dina häckar, buskar eller träd inte skymmer för trafiken.Tex gäller det för dig som har hörntomt att du får inte ha högre växtlighet än 80 cm, 10 meter på vardera håll från gatukorsningen. ICA mot Allétorget Ny detaljplan i centrum 2016-06-17 Ny detaljplan över centrum ger bl.a. ICA möjlighet till en mindre utbyggnad, upprustning av Allétorget samt ombyggnad av Allén till gågata. Dalviksskolan Dalviksskolan byggs om till lägenheter 2016-06-15 Det pågår en detaljplanprocess för Kv Vågen. Planområdet består av ett äldre villaområde samt den så kallade Dalviksskolan. Det planeras nu en ombyggnad av Dalviksskolan till max 10 lägenheter. . Vattna dina växter med kanna i Tibro, Fagersanna och Hönsa Trädgårdsbevattning 2016-06-11 I Tibro kommun är det förbjudet att vattna med slang eller vattenspridare. Detta gäller alla som är anslutna till Tibro kommuns vattenledningsnät, inklusive Fagersanna och Hönsa. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2016-07-01 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Tel: 0504-18139

Tjänster och information