Byggnation, boende och miljöskydd

Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd

I Tibro är det inte bara trivsamt och nära till allt, här är det dessutom extra ekonomiskt att bo.

Låga avgifter, låg skatt och ett av landets billigaste vatten kombinerat med hög kommunal service, bra vård och omsorg samt kreativ fritid är några av anledningarna till att Tibroborna trivs.

Här hittar du information om boendealternativ, byggregler, samhällsplanering och miljö- och hälsoskydd. Läs gärna sidan "Miljöinsatser" om kommunens miljöpolitiska program samt om de insatser för miljön vi har gjort hittills.

Nyheter

Första spadtaget för Snickarvallens förskola den 22 september 2016. Foto: Christina Froh Första spadtagen tagna för Tibros nya förskola 2016-09-22 Nu har bygget av Snickarvallens förskola startat på allvar. Torsdagen den 22 september togs de första spadtagen av barn från Återbrukets förskola och representanter för Tibro kommun och byggentreprenören Calles Bygg. Pionen 1 Planer för nytt trevåningshus på Ågatan 2016-09-13 Det finns planer för ett nytt trevåningshus på tomten Pionen 3, där det tidigare har funnits ett hus som brunnit ner. En ny detaljplan är nu ute på samråd, där även Pionen 1 ingår. Parkeringsfrågan löses gemensamt för de båda fastigheterna. ICA mot Allétorget Detaljplan i centrum på granskning 2016-09-13 Planen ger möjlighet för ICA att göra en mindre utbyggnad med bl a förbättrat varuintag. Planen medger även en ombyggnad och upprustning av Allétorget. Strandskydd ger allmänheten rätt att vistas på stranden Översyn av strandskydd 2016-09-13 Länsstyrelsen har genomfört en översyn av strandskyddet i länets kommuner. Strandskyddet finns till för att säkra allmänhetens tillgång till stränder och trygga framtiden för djur- och växtlivet. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2016-07-01 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Tel: 0504-18139