Byggnation, boende och miljöskydd

Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd

I Tibro är det inte bara trivsamt och nära till allt, här är det dessutom extra ekonomiskt att bo.

Låga avgifter, låg skatt och landets näst billigaste vatten kombinerat med hög kommunal service, bra vård och omsorg samt kreativ fritid är några av anledningarna till att Tibroborna trivs.

Här hittar du information om boendealternativ, byggregler, samhällsplanering och miljö- och hälsoskydd. Läs gärna sidan "Miljöinsatser" om kommunens miljöpolitiska program samt om de insatser för miljön vi har gjort hittills.

Nyheter

Tibroparken Detaljplan för Folkparksområdet under samråd 2015-05-22 Anledningen till detaljplaneändringen är att kunna ge ett permanent bygglov för återvinningstationen och att kunna ge Minizoo och Tibroparken vissa möjligheter till utveckling. Utsättning Byggprojekt på gång i sommar? 2015-05-18 Då är det hög tid att söka bygglov nu! Återvinningsstation på kv Byrån Detaljplan över kv Byrån i Hörnebo 2015-04-27 På kv Byrån ligger Hörnebos återvinningsstation, som nu kan få permanent bygglov genom en detaljplaneändring. I kvarteret ligger även några industrifastigheter samt en fastighet för bostad. Blåsippor. Naturvårdsprogrammet är nu antaget 2015-01-07 Ett naturvårdsprogram som är vägledande för Tibro kommuns miljöarbete är nu antaget av kommunfullmäktige. Naturvårdsprogrammet är ett stöd till kommunens miljöpolitiska program för att uppnå de lokala miljömålen inom naturvården. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2015-01-09 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Skicka e-post till Svante Tel: 0504-18139

Tjänster och information