Byggnation, boende och miljöskydd

Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd

I Tibro är det inte bara trivsamt och nära till allt, här är det dessutom extra ekonomiskt att bo.

Låga avgifter, låg skatt och ett av landets billigaste vatten kombinerat med hög kommunal service, bra vård och omsorg samt kreativ fritid är några av anledningarna till att Tibroborna trivs.

Här hittar du information om boendealternativ, byggregler, samhällsplanering och miljö- och hälsoskydd. Läs gärna sidan "Miljöinsatser" om kommunens miljöpolitiska program samt om de insatser för miljön vi har gjort hittills.

Nyheter

Klippa häcken Klipp dina häckar och träd 2016-07-08 Nu är det är viktigt att du som fastighetsägare ser över så att dina häckar, buskar eller träd inte skymmer för trafiken.Tex gäller det för dig som har hörntomt att du får inte ha högre växtlighet än 80 cm, 10 meter på vardera håll från gatukorsningen. Vattna dina växter med kanna i Tibro, Fagersanna och Hönsa Trädgårdsbevattning 2016-06-11 I Tibro kommun är det förbjudet att vattna med slang eller vattenspridare. Detta gäller alla som är anslutna till Tibro kommuns vattenledningsnät, inklusive Fagersanna och Hönsa. Undvik smitta - tvätta händerna efter ko-kontakt! 2016-04-25 I månadsskiftet april-maj är det kosläpp på många gårdar i östra Skaraborg. Tänk på att du och dina barn tvättar händerna ordentligt efter att ha besökt en gård, framförallt om ni klappat kor eller kalvar. Läs Miljöförvaltningens tips inför gårdsbesöket! Blåsippor. Naturvårdsprogrammet är antaget 2015-01-07 Ett naturvårdsprogram som är vägledande för Tibro kommuns miljöarbete är nu antaget av kommunfullmäktige. Naturvårdsprogrammet är ett stöd till kommunens miljöpolitiska program för att uppnå de lokala miljömålen inom naturvården. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2016-07-01 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Tel: 0504-18139