Byggnation, boende och miljöskydd

Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd Bildspel - byggnation, boende och miljöskydd

I Tibro är det inte bara trivsamt och nära till allt, här är det dessutom extra ekonomiskt att bo.

Låga avgifter, låg skatt och landets näst billigaste vatten kombinerat med hög kommunal service, bra vård och omsorg samt kreativ fritid är några av anledningarna till att Tibroborna trivs.

Här hittar du information om boendealternativ, byggregler, samhällsplanering och miljö- och hälsoskydd. Läs gärna sidan "Miljöinsatser" om kommunens miljöpolitiska program samt om de insatser för miljön vi har gjort hittills.

Nyheter

Badplats vid Badvägen i Fagersanna Badvägen planläggs 2015-11-23 Vid området runt Badvägen i Fagersanna finns en föråldrad detaljplan som nu fräschas upp. Den nya detaljplanen möjliggör även tre nya tomter i området. Plats för en planerad förskola Planering för ny förskola 2015-11-19 Detaljplanen "del av Anderstorp 1:4" skapar förutsättningar för en ny förskola i Tibro. Den planeras i ett skogsområde utmed Häggetorpsleden, öster om Snickarvallen. Översikt Ny detaljplan för delar av Bråbacka fritidshusområde 2015-11-19 Planområdet består av sju mindre delområden, där ändringarna bl a består i att några fastighetsägare vill utöka sina tomter. Pökan 1:125 Pökan 1:125 mm i granskningsskede 2015-11-19 Detaljplanen för Pökan 1:125 mm är nu tillgänglig för granskning. Planen ändras så att den bättre stämmer överens med pågående markanvändning. Den medger även en ny parkering för Å-ledens södra ände. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2015-06-26 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Skicka e-post till Svante Tel: 0504-18139

Tjänster och information