Byggnation, boende och miljöskydd

Byggnation i bostadsområdet Bråbacka. Foto: Thomas Harrysson

I Tibro är det inte bara trivsamt och nära till allt, här är det dessutom extra ekonomiskt att bo.

Låga avgifter, låg skatt och landets näst billigaste vatten kombinerat med hög kommunal service, bra vård och omsorg samt kreativ fritid är några av anledningarna till att Tibroborna trivs.

Här hittar du information om boendealternativ, byggregler, samhällsplanering och miljö- och hälsoskydd. Läs gärna sidan "Miljöinsatser" om kommunens miljöpolitiska program samt om de insatser för miljön vi har gjort hittills.

Nyheter

kv Lärkan Detaljplan för kvarteret Lärkan antagen 2014-02-04 Byggnadsnämnden har antagit detaljplanen för kvarteret Lärkan i Tibro tätort Bjurslingan, Fagersanna Sänkt hastighet på Bjurslingan i Fagersanna 2013-12-18 Tibro kommun har fått en skrivelse från Bjurslingans väg-och intresseförening angående begäran om sänkning av hastigheten till 30km/tim eller gångfart. Motivet har varit att trafiken har ökat i området. Skövdevägen, där kommunalrådet Claes Jägevall och stadsarkitekten Bo Jonsson står, är en av gatumiljöerna som väntas få en ny utformning. Foto: Christina von Brömssen Tibros politiker antar program för hur offentliga miljöer ska förskönas 2013-11-27 Nu finns det ett övergripande program för hur de offentliga miljöerna i Tibro tätort ska utvecklas. Gestaltningsprogrammet förväntas antas av politikerna i kommunfullmäktige den 16 december. Korsningen Rv49-Rotevägen Detaljplan i Fagersanna är nu antagen 2013-11-19 Byggnadsnämnden har beslutat att anta detaljplan vid korsningen Rv 49 - Rotevägen som bla möjliggör vänstersvängfält på Rv 49 och en pendlarparkering. Fler nyheter
Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2013-12-06 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Skicka e-post till Svante Tel: 0504-18139

Tjänster och information