Tibro erbjuder utbildning av bra kvalitet!

Samarbete vid ipad Barn leker Barn läser i soffa Barn målar Pedagog och barn tittar i pärm

Verksamhetens mål är att ge alla barn och ungdomar en god start inför framtiden. I samverkan med föräldrar/vårdnadshavare ges förutsättningar för en trygg och god arbetsmiljö och kunskapsutveckling.

Tibro kommun erbjuder förskola, grundskola, särskola, gymnasium med landets enda motocrossgymnasium och musikskola. Kommunen satsar målmedvetet på att erbjuda barn och ungdomar en god utbildning och det gör att både förskole- och skolverksamheten får goda omdömen i nationella jämförelser.  

Allmän och möbel- och inredningsinriktad vuxenutbildning

Kommunen erbjuder kommunal vuxenutbildning på både grund-, gymnasie- och eftergymnasial nivå och driver Tibro Training Centre, TTC, som genomför olika trätekniska utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och kompetenshöjning för företag. I Tibro finns även utbildningsföretaget Hantverkscentrum som anordnar yrkesutbildningar inom traditionella möbelhantverk.

Nyheter

Dialogkväll om Tibros nya grundskola den 5 december 2016. Stort föräldraengagemang på dialogkväll om Tibros nya grundskola 2016-12-06 Uppslutningen var stor på föräldramötet som arrangerades om Tibros nya grundskola på Näringslivets Hus den 5 december. Ett 40-tal engagerade föräldrar deltog i mötet, som blev en bra start för arbetet med den nya skolan. Nya avgiftsnivåer inom barnomsorg och skolbarnsomsorg 2016-11-24 Avgiftstaxan ändras för barnomsorgen/skolbarnsomsorgen från och med 1 januari 2017. Det som påverkar avgiften är vårdnadshavares/förälders/hemmets bruttoinkomst, antal placerade barn i förskola och skolbarnomsorg och det fastställda avgiftstaket. BUN möter föräldraföreningar den 28 februari 2017 2016-11-18 Barn- och utbildningsnämnden inbjuder till den årliga sammankomsten med representanter från kommunens alla föräldraföreningar. Två representanter per föräldraförening är välkomna att närvara vid mötet. Fler nyheter
Sidansvarig: Susanne Jörgensen Publicerad: 2016-06-30 Skriv ut

Kontaktinformation

Pähr Nyström Förvaltningschef Skicka e-post till Pähr Tel: 0504-18167

Malena Lundberg Förvaltningssekreterare Skicka e-post till Malena Tel: 0504-18169

Mattias Gustafsson Utvecklingsledare Skicka e-post till Mattias Tel: 0504-18160

Anna-Karin Hidemyr Ekonom/controller Skicka e-post till Anna-Karin Tel: 0504-18423

Susanne Nilsson HR-konsult Skicka e-post till Susanne Tel: 0504-18191

Mona Larsson Handläggare barnomsorg Skicka e-post till Mona Tel: 0504-18163

Madelene Wallenius Administratör Skicka e-post till Madelene Tel: 0504-18190