Tibro erbjuder utbildning av bra kvalitet!

Samarbete vid ipad Barn leker Barn läser i soffa Barn målar Pedagog och barn tittar i pärm

Verksamhetens mål är att ge alla barn och ungdomar en god start inför framtiden. I samverkan med föräldrar/vårdnadshavare ges förutsättningar för en trygg och god arbetsmiljö och kunskapsutveckling.

Tibro kommun erbjuder förskola, grundskola, särskola, gymnasium med landets enda motocrossgymnasium och musikskola. Kommunen satsar målmedvetet på att erbjuda barn och ungdomar en god utbildning och det gör att både förskole- och skolverksamheten får goda omdömen i nationella jämförelser.  

Allmän och möbel- och inredningsinriktad vuxenutbildning

Kommunen erbjuder kommunal vuxenutbildning på både grund-, gymnasie- och eftergymnasial nivå och driver Tibro Training Centre, TTC, som genomför olika trätekniska utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och kompetenshöjning för företag. I Tibro finns även utbildningsföretaget Hantverkscentrum som anordnar yrkesutbildningar inom traditionella möbelhantverk.

Nyheter

Årskurs 5-eleverna Christian, Erik, Athiná, Märta och Tilde resonerar sig fram till var ett antal olika bråktal ska placeras på en tallinje. Foto: Christina Froh Genomtänkt matematikutveckling med gemensamma mål och metoder i Tibros grundskolor 2015-09-02 Det pågår ett medvetet arbete med att utveckla undervisningen i matematik i Tibro kommuns grundskolor. Kommunens matematikutvecklare har ordnat studiecirklar och föreläsningar och sett till att det tagits fram kommungemensamma mål för ämnet. Beo Chatta med Sveriges Barnombudsman! 2015-06-11 Har du frågor om barnkonventionen och hur Sverige lever upp till barns mänskliga rättigheter? Eller vill du veta mer om hur myndigheten Barnombudsmannen arbetar för att förverkliga barnkonventionen? I höst kan du chatta med Barnombudsmannen! Nya avgiftsnivåer inom barnomsorg och skolbarnsomsorg 2015-05-18 Avgiftstaxan ändras för barnomsorgen/skolbarnsomsorgen från och med 1 augusti 2015. Det som bestämmer avgiften beror på vårdnadshavares/förälders/hemmets bruttoinkomst, antal placerade barn i förskola och skolbarnomsorg och det fastställda avgiftstaket. Fler nyheter
Sidansvarig: Malena Lundberg Publicerad: 2015-08-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Joakim Almlöv Tf Förvaltningschef Tel: 0504-18116

Malena Lundberg Förvaltningssekreterare Tel: 0504-18169

Mattias Gustafsson Utvecklingsledare Tel: 0504-18160

Pauline du Puy HR-konsult Barn o Utbildning Tel: 0504-18191

Anna-Karin Hidemyr Ekonom Tel: 0504-18423

Mona Larsson Handläggare barnomsorg Tel: 0504-18163

Marianne Forsberg Rektor pedagogisk omsorg Tel: 0504-18292