Tibro erbjuder utbildning av bra kvalitet!

Samarbete vid ipad Barn leker Barn läser i soffa Barn målar Pedagog och barn tittar i pärm

Verksamhetens mål är att ge alla barn och ungdomar en god start inför framtiden. I samverkan med föräldrar/vårdnadshavare ges förutsättningar för en trygg och god arbetsmiljö och kunskapsutveckling.

Tibro kommun erbjuder förskola, grundskola, särskola, gymnasium med landets enda motocrossgymnasium och musikskola. Kommunen satsar målmedvetet på att erbjuda barn och ungdomar en god utbildning och det gör att både förskole- och skolverksamheten får goda omdömen i nationella jämförelser.  

Allmän och möbel- och inredningsinriktad vuxenutbildning

Kommunen erbjuder kommunal vuxenutbildning på både grund-, gymnasie- och eftergymnasial nivå och driver Tibro Training Centre, TTC, som genomför olika trätekniska utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och kompetenshöjning för företag. I Tibro finns även utbildningsföretaget Hantverkscentrum som anordnar yrkesutbildningar inom traditionella möbelhantverk.

Nyheter

Familjecentralens verksamhet under våren 2016-02-01 Det finns ett fortsatt stort behov av förskoleplatser i Tibro kommun, trots att nya förskoleavdelningar har öppnats. För att klara av den akuta kön måste ytterligare 20-25 platser skapas under våren 2016. BUN möter föräldraföreningar den 23 februari 2016-01-18 Barn- och utbildningsnämnden inbjuder till den årliga sammankomsten med representanter från kommunens alla föräldraföreningar. Två representanter per föräldraförening är välkomna att närvara vid mötet. Läsårstiderna för 2016/2017 är klara 2016-01-15 Nu är tiderna för läsåret 2016/2017 klara. Observera att det är tre olika läsårstider som gäller. Fler nyheter
Sidansvarig: Malena Lundberg Publicerad: 2016-01-20 Skriv ut

Kontaktinformation

Joakim Almlöv Tf Förvaltningschef Tel: 0504-18116

Malena Lundberg Förvaltningssekreterare Tel: 0504-18169

Mattias Gustafsson Utvecklingsledare Tel: 0504-18160

Anna-Karin Hidemyr Ekonom/controller Tel: 0504-18423

Mona Larsson Handläggare barnomsorg Tel: 0504-18163

Marianne Forsberg Rektor pedagogisk omsorg Tel: 0504-18292