Tibro erbjuder utbildning av bra kvalitet!

Samarbete vid ipad Barn leker Barn läser i soffa Barn målar Pedagog och barn tittar i pärm

Verksamhetens mål är att ge alla barn och ungdomar en god start inför framtiden. I samverkan med föräldrar/vårdnadshavare ges förutsättningar för en trygg och god arbetsmiljö och kunskapsutveckling.

Tibro kommun erbjuder förskola, grundskola, särskola, gymnasium med landets enda motocrossgymnasium och musikskola. Kommunen satsar målmedvetet på att erbjuda barn och ungdomar en god utbildning och det gör att både förskole- och skolverksamheten får goda omdömen i nationella jämförelser.  

Allmän och möbel- och inredningsinriktad vuxenutbildning

Kommunen erbjuder kommunal vuxenutbildning på både grund-, gymnasie- och eftergymnasial nivå och driver Tibro Training Centre, TTC, som genomför olika trätekniska utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och kompetenshöjning för företag. I Tibro finns även utbildningsföretaget Hantverkscentrum som anordnar yrkesutbildningar inom traditionella möbelhantverk.

Nyheter

Skylt Nyboskolan Skolutredning Tibro kommun 2016-04-11 Är du intresserad av att ta del av förstudien kring Skollokalsutredning Tibro kommun? Svart_pin Beslut om avveckling av Fågelviksgymnasiet 2016-03-30 Kommunfullmäktige beslutade den 29/3 om avveckling av Fågelviksgymnasiet. Det innebär att inga nya elever tas in på nationella program hösten 2016. Hur årskurs 1- och årskurs 2-elevernas fortsatta studier ska ske samt hur IM ska organiseras ska utredas. Familjecentralens verksamhet under våren 2016-02-01 Det finns ett fortsatt stort behov av förskoleplatser i Tibro kommun, trots att nya förskoleavdelningar har öppnats. För att klara av den akuta kön måste ytterligare 20-25 platser skapas under våren 2016. Fler nyheter
Sidansvarig: Susanne Jörgensen Publicerad: 2016-06-30 Skriv ut

Kontaktinformation

Pähr Nyström Förvaltningschef vik Tel: 0504-18167

Mattias Gustafsson Utvecklingsledare Tel: 0504-18160

Anna-Karin Hidemyr Ekonom/controller Tel: 0504-18423

Susanne Nilsson HR-konsult Tel: 0504-18191

Malena Lundberg Förvaltningssekreterare Tel: 0504-18169

Mona Larsson Handläggare barnomsorg Tel: 0504-18163

Marianne Forsberg Verksamhetsledare Integration Tel: 0504-18292