Tillstånd och avgifter för alkohol och tobak

Det är Lidköpings kommun som beslutar om serveringstillstånd för alkohol och försäljningstillstånd för tobak i Tibro. Det är till Lidköpings kommun som avgifterna ska betalas in, och det är även Lidköpings kommun som gör tillsyn i Tibro.

Klicka här för att komma till Lidköping kommun.

Aktuell lista på ansöknings- och tillsynsavgifter (2020)