Ensamkommande barn

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

2015 anlände ca 35 000 barn till Sverige utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Några av dessa anvisades via Migrationsverket till Tibro kommun för att kommunen ska ansvara för boende och omsorg för dem.

Tibro kommun har sedan uppstarten av verksamheten för ensamkommande barn tagit emot barn från olika delar av världen med olika bakgrunder och erfarenheter. Dessa ungdomar har kommit från länder så som Syrien, Afghanistan, Iran, Irak, Somalia, Eritrea, Etiopien, Sudan och Marocko.

I Tibro har vi i dagsläget två HVB-hem (hem för vård och boende) för flickor och pojkar i åldern 15-18 år. På dessa boenden finns personal dygnet runt som stöd och hjälp för ungdomarna i deras vardag och utveckling. De ungdomar som under en tid har bott på HVB-hemmet och anses vara  mogna att sköta ett eget hushåll placeras i ett utslussningsboende. Även där finns tillgång till personal som stöttar vidare integrering i samhället samt tillsammans med ungdomen strävar efter att denne ska bli självständig. Vi har även ungdomar placerade hos släktingar samt i familjehem, både i och utanför kommunen.

Samtliga ungdomar placeras och utreds av socialtjänsten och varje ungdom har en egen handläggare som de är kopplade till. Handläggare på socialtjänsten, ungdomens gode man samt personal på boendet eller familjehemsföräldrarna är en del utav nätverket kring ungdomen där samverkan är av största vikt för att ungdomen ska utvecklas och få det stöd som denne är i behov av.

Verksamhetens övergripande mål och syfte är att de ensamkommande barn som anvisas till Tibro ska bli en del av kommunen och genom vårt ständiga arbete även i framtiden kunna vara med och bidra till samhällets utveckling. Vår grundfilosofi är att alla människor bär med sig erfarenheter och kunskap som genom att delas med andra berikar vårt samhälle.

Hur kan jag hjälpa till?

Det finns ett stort behov av frivilliga personer som engagerar sig i våra ungdomar och vi jobbar aktivt med att rekrytera kontaktfamiljer och familjehem.

Om du är nyfiken att veta mer kontakta:

Verksamhetsresurs HVB Sara Hillström 0767-980 113