Familj, barn och ungdom

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Om du är ung och i behov av hjälp i din sociala situation eller om du är en vårdnadshavare som behöver stöd i ditt föräldraskap kan du vända dig till kommunens barn- och familjegrupp. Hit kan du även vända dig om du är orolig för att ett barn far illa.

I barn- och familjegruppen arbetar myndighetshandläggare som utreder om ett barn och dess familj är i behov av hjälp och stöd från socialförvaltningen. Om stöd beviljas sker det i form av insatser som innebär att en familjebehandlare arbetar med familjen.  

 

  • Kvinnofridslinjen

    Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

  • Kvinnohuset Tranan

    Kvinnohuset Tranan finns i första hand till för dig som är eller har varit utsatt för våld i en nära relation. Vi kan stötta och hjälpa dig och dina barn anonymt med råd och stöd.

  • LVU

    Här kan du läsa mer om Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

  • Socialtjänstlagen, SoL

    Här kan du läsa hela Socialtjänstlagen

  • Utväg, våld i nära relation

    Utväg Skaraborg är en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära relation.

  • UMO

    UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer.

  • Brist på omsorg

    BRIS - Brist på omsorg

  • Sekretess

    Socialtjänsten får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialtjänsten vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

  • Säg vad du tycker om socialtjänsten

    Socialtjänstens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.

  • Kvalitetspolicy och värdegrund

    Socialnämnden har antagit en värdegrund och en kvalitetspolicy där vi sätter den enskilde i centrum.