Dagverksamhet

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Dagverksamhet är till för dig som behöver social samvaro och stimulans. Den ska även medverka till att bryta ensamhet och isolering.

I Tibro kommun finns två olika inriktningar på dagverksamhet:

Dagverksamhet med social inriktning:

Social dagverksamhet

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom:

Träffpunkt Björken

Träffpunkt Smultronstället

Dagverksamhet kan även vara ett komplement till din hemvård, som gör det lättare för dig att bo kvar i det egna hemmet. För ansökan om dagverksamhet kontakta äldreomsorgens mydighetshandläggare, se kontaktuppgifter i menyn till höger.

  • Sekretess

    Socialtjänsten får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialtjänsten vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

  • Kvalitetspolicy och värdegrund

    Socialnämnden har antagit en värdegrund och en kvalitetspolicy där vi sätter den enskilde i centrum.

  • Säg vad du tycker om socialtjänsten

    Socialtjänstens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.