Emma Bohman ny rektor på Fågelvikskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

12 januari 2024

Fågelvikskolan

Emma Bohman blir ny rektor på Fågelvikskolan från den 15 april. Hon arbetar idag som rektor och ställföreträdande grundskolechef i Mariestads kommun. "Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta den förändrings- och utvecklingsresa som görs på Fågelvikskolan i dialog med elever, personal och övriga verksamheter", säger Emma.

Emma Bohman är 53 år och bosatt i Skövde. Hon har arbetat som rektor och i andra ledande befattningar inom skolan i Skövde, Herrljunga och Mariestad sedan 2007 och har parallellt med det varit involverad i en rad olika utvecklingsprojekt, bland annat om systematiskt kvalitetsarbete och innovativa och nyskapande lärmiljöer.

Fågelvikskolan är Tibros största skolenhet. Den ersatte den nu nedlagda Nyboskolan höstterminen 2023. Det har ända sedan 2021 bedrivits ett omfattande utvecklingsarbete kopplat till både trygghet och studiero och till att förbättra skolresultaten på skolan.

"Som rektor har jag ett stort och viktigt ansvar när det gäller att skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärande och utveckling för alla elever tillsammans med mina medarbetare. Uppdraget på Fågelvik lockar för att jag kommer in i en delvis ny organisation med ett nytt arbetssätt. Jag trivs jättebra på högstadiet och tycker att det är inspirerande att få leda förändrings- och utvecklingsprocesser", framhåller Emma.

Både arbetsgivare och fackliga parter är överens om att Emma matchar kravprofilen mycket väl.

"Emma är en erfaren skolledare och har en dokumenterat god förmåga att skapa relationer. Hon har den bakgrund och de egenskaper som vi bedömer behövs för att kunna driva utvecklingen framåt på Fågelvikskolan", säger skolchefen Zophia Zander Norell.