Handläggare som verkligen kan sträcka på sig!

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

25 januari 2024

Omsorg och stöd

Handläggarna inom individ- och familjeomsorgen kunde verkligen sträcka på sig när resultatet från 2023 års brukarundersökning publicerades. Både vad gäller ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och missbruksvård fick handläggarna högsta möjliga betyg av sina klienter i många viktiga frågor. Det gällde exempelvis frågor om tillgänglighet, tydlig information och visad förståelse.

Resultatet innebär en anmärkningsvärd förbättring jämfört med tidigare år. Handläggarna har gjort en enastående utveckling inom loppet av ett år och det förtjänar att uppmärksammas!

Denna årliga brukarundersökning genomförs av organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) där landets samtliga kommuner och regioner är medlemmar.

På bilden ser ni några av myndighetshandläggarna som kan vara stolta över resultatet.
Från vänster:
Sibela Campara, Monja Björvang-Stjärnås, Emma Nilsson (enhetschef), Amanda Kantola och Annica Depaoli.