Ökade behov spräcker socialnämndens budget

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Sedlar

25 september 2023

Kommun och politik

När årets andra mer omfattande budgetavstämning och prognos gjorts inom Tibro kommun visar resultatet för socialnämnden ett minus på nästan 30 miljoner kronor. Det är en kraftig försämring jämfört prognosen som gjordes i april.

Socialförvaltningen fick vid förra prognosen, som också visade på ett underskott, ett tydligt politiskt uppdrag att ta fram och vidta åtgärder för att få en budget i balans och har sedan dess arbetat med att genomlysa ekonomin och ta fram åtgärder. Den stora försämringen är allvarlig och förvaltningen redovisar flera orsaker till den kraftigt försämrade prognosen.

Socialnämnden har betydligt högre personalkostnader och högre kostnader för bemanningsföretag än vad som är budgeterat för och det är främst kopplat till att behoven har ökat kraftigt. Bland annat har nämnden fått öppna nio extra korttidsplatser och behovet av att öppna ytterligare finns, vilket nämnden på kort sikt löser genom ett samarbete med Gullspångs kommun. Överlag är det större behov än vad prognoserna visat och som planeringen tagit höjd för på särskilt boende platser och korttidsplatser, samt att högt tryck på hemvården. Kommunen har också ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och kostnader för placeringar inom socialtjänsten som kraftigt överstiger vad det finns budget för.

Socialförvaltningen arbetar intensivt med att minska underskottet och vidta åtgärder på både kort och lång sikt och en del tuffa beslut kommer behöva fattas för att få en budget i balans. 

Kommunen som helhet prognosticeras hålla budgeten för 2023 och till och med göra ett bättre resultat än planerat då bland annat skatter och bidrag ökat mer än beräknat under året.

Delårsbokslutet når kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.