Nybo öppen igen för undervisning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Tomma korridorer på Nyboskolan

17 januari 2023

Onsdagen den 18 januari öppnades Nyboskolan åter för undervisning efter att ha varit stängd sedan lunchtid måndagen den 16 januari. Under tisdagen samlade ledningen skolpersonalen för att planera onsdagen. ”Skolledningen har gått igenom och förstärkt rutiner och hur vi ska agera synkroniserat och därmed skapat ökad handlingsberedskap inför fortsättningen”, säger skolchefen Zophia Zander Norell.

Det var under måndagen den 16 januari som Alda Danial, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, beslutade stänga Nyboskolan tillfälligt. Beslutet fattades i samråd med skolledning och huvudskyddsombud. Beslutet fattades efter eskalerande oroligheter och konflikter mellan elever sedan terminsstarten.

Förstärkt vuxennärvaro - och väktare

Under den närmaste tiden kommer olika funktioner att förstärkas med elevhälsopersonal från andra skolor, därtill kommer bland annat även fyra väktare att finnas i korridorer och andra utrymmen där eleverna finns.

Ett utökat samarbete är inlett med socialförvaltningen som ett led i att hjälpa behövande elever och dialogen med berörda föräldrar.

Elevdialog om trygghet

När eleverna återvände till Nyboskolan under onsdagen fick de information om varför skolan stängde. Rektorerna Emelie Ahlén Karlsjö och Maria Lundin samt biträdande rektor Murielle Ovise skrev i sin information till vårdnadshavare:

”När eleverna kommer till skolan samlas de i sitt mentorsklassrum för att träffa sina mentorer. Eleverna kommer få information om vad som föranledde att skolan stängdes och också få föra en dialog på temat trygghet. Därefter sker undervisning enligt ordinarie schema”.

BILDEN: Inga elever i korridorerna på Nyboskolan. 17 januari var skolan tillfälligt stängd. 18 januari öppnade skolan igen för undervisning.