Ny gatubelysning sparar mycket energi i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

2 januari 2023

Trafik och teknisk service

Tibro kommun har under flera år gjort en planerad satsning på att modernisera sitt gatubelysningsnät. Sedan en tid tillbaka är det LED-lampor från Tibroföretaget Prisma Light som lyser upp de allra flesta gator och gång- och cykelvägar i Tibro, Fagersanna, Ransberg och Hönsa. Bytet av armaturer väntas ge en årlig besparing på 300 000-400 000 kronor.

Arbetet med att ersätta befintlig gatubelysning med LED-lampor påbörjades i mindre skala 2016-2017. 2018 fattades beslut om att skynda på utbytesprocessen och en upphandling genomfördes. 

Det mer storskaliga arbetet inleddes 2019. Då började vi i Fagersanna och Häggetorp eftersom de områdena stod på tur för att byta ut själva ljuskällan i de gamla armaturerna, berättar projekteringsingenjören Martin Hansson.

LED-belysning i hela kommunen

Från 2019 till 2021 byttes cirka 600 belysningsarmaturer ut till LED-armaturer årligen. Det första året försågs hela Fagersanna, delar av Skattegården och Häggetorp med nya LED-armaturer. 2020 stod Hörnebo och Kvarnhagen på tur och under 2021 fick bland annat Katrineberg, Språttebo och Anderstorp ny gatubelysning. Både nyinstallation och byte av befintlig armatur har genomförts till en årlig investeringskostnad på cirka 2 miljoner kronor. Under det gångna året, 2022, byttes cirka 300 befintliga armaturer till LED till en kostnad på 1 miljon kronor.

Sedan vi började med de här utbytena har vi bytt ut drygt 2200 armaturer. Det har rullat på bra, år efter år, i område efter område. Under 2022 hade vi lite av ett uppsamlingsheat, framförallt i tätorten. Det känns väldigt bra att det här projektet är i hamn nu, konstaterar Martin Hansson. 

Energibesparing och bättre prestanda

Den stora vinsten med LED-belysning är att den drar betydligt mindre el än vad den äldre gatubelysningen gjorde.

Det finns även andra fördelar med LED-armaturer:

  • Färgåtergivningen blir bättre, vilket innebär att det är lättare att se människor som vistas i trafikmiljön tidigare.
  • Det är lättare att rikta ljuset, vilket betyder mindre spilljus på omgivningen.
  • Det är lättare att styra belysningen, vilket ökar möjligheterna till dimring och nattsänkning.
  • Livslängden är längre och det krävs mindre underhåll.

Vi räknar med att spara 300 000 kilowattimmar per år, på ett ungefär. Men det är egentligen först 2023 som vi ser vad det faktiskt blir, hur mycket vi sparar, framhåller Martin. Han fortsätter:

Det går inte att säga exakt hur mycket det blir i pengar. Det beror på elpriset, som varierar väldigt mycket nu. Men mellan 300 000 och 400 000 kronor kan vi räkna med per år, konstaterar han.