Miljöbarometern - webbplats om miljöarbetet i Tibro och östra Skaraborg

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Halmbalar på fält.

14 februari 2023

Byggnation, boende och miljöskydd

Den 14 februari lanserar Miljösamverkan i Skaraborg en ny uppdaterad webbplats, Miljöbarometern, för Tibro, Hjo, Karlsborg, Skövde och Falköping. På sidan beskrivs miljösituationen och det miljöarbete som bedrivs i de fem kommunerna utifrån lokala och nationella miljömål.

Miljöbarometern riktar sig till alla som söker fakta om miljösituationen eller vill veta mer om kommunernas miljöarbete. Miljöutvecklingen redovisas med hjälp av utvalda indikatorer uppdelade i nio fokusområden:

 • klimat
 • energi
  trafik
 • luft
 • vatten
 • natur och jordbruk
 • hälsa och miljögifter
 • avfall och återvinning
 • livsmedel och konsumtion
   

Inom varje område beskrivs kopplingen till nationella miljömål, miljökvalitetsnormer eller gränsvärden. Statistiken har hämtats från en mängd olika källor, dels från nationella och regionala myndigheter och dels från den egna miljötillsynen och de kommunala förvaltningarna och bolagen.

För elever, tjänstepersoner - och dig som är intresserad av miljöarbete

Miljöbarometern vänder sig till dig som är intresserad av miljöfrågor, till elever och studenter som vill söka fram information till skolarbeten och uppsatser och till kommunernas tjänstepersoner och politiker.

Syftet med webbplatsen är att öka insynen och delaktigheten i kommunernas miljöarbete och att öka användningen av miljö- och hållbarhetsdata som beslutsunderlag.