Tibro klättrar – plus 35 placeringar i näringslivsranking

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Företagsklimat Tibro

28 september 2022

Näringsliv, arbete och etablering

Onsdagsmorgonens släpp av årets upplaga av kommunrankingen från Svenskt Näringsliv blev positiv läsning för Tibros näringslivschef Mattias Peterson.

En skön känsla med ett tydligt resultat på vårt arbete, uppåt 35 placeringar är ett gott betyg från Tibros näringsliv att vi är i positiv rörelse framåt, konstaterar näringslivschefen.

Från bottennoteringen 188:e plats 2019 har det varit mindre steg i riktning uppåt men i år kom alltså ett lite större lyft med 35 placeringar från plats 164 2021 till årets placering 129.

Målmedvetet arbete

Näringslivsenheten och kommunen har arbetat målmedvetet med olika insatser för att förbättra både interna processer och hur attityder kan upplevas. I vintras genomförde en extern leverantör djupintervjuer med ett 30-tal företag i Tibro, och med hjälp av svaren från den undersökningen har 
man också kunnat jobba vidare mera riktat med förbättringsdialog och utvecklingsarbete.

I en workshop med kollegor från alla förvaltningar utgick vi från intervjuresultaten och fördjupade insikterna om vad som är ett bra näringslivsklimat, hur det har betydelse för hela kommunens verksamhet och vad det faktiskt innebär för Tibro som både plats och kommun att vi har ett upplevt dåligt eller bra företagsklimat, klarlägger Mattias Peterson.

Företagsklimatet - en viktig utvecklingsfaktor

Ett positivt företagsklimat är viktigt av många anledningar menar Mattias Peterson. Om företag mår bra och får möjlighet att utvecklas och växa på orten så är förbättras möjligheten att behålla eller till och med öka antalet arbetstillfällen där. 

Tibro kommun har strategiska mål om fler företag, växande invånarantal och att fler invånare än idag ska vara i egen försörjning. Då spelar näringslivsklimatet och livskraftiga företag en viktig roll.

Ett av fullmäktiges mål är att vi ska vara på topp 100 i mätningen 2023. Vi är på god väg och så klart tacksamma för årets resultat, men vi är inte nöjda. Det blir vi förmodligen aldrig i och för sig, det finns alltid potential till förbättring och platsutveckling för människor och företag kan aldrig avstanna, säger Mattias Peterson.

Nu ska vi titta närmare på de olika delarna i rankingen och jobba vidare med det vi redan gör bra, och förstås skruva på det som behöver extra analys, betonar han.

Källa: Svenskt Näringsliv, www.foretagsklimat.se