Det finns flera sätt att rösta

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

31 augusti 2022

Kommun och politik

11 september är det val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Från och med 24 augusti till och med valdagen går det att förtidsrösta. I Tibro erbjuds förtidsröstning under hela förtidsröstningsperioden i Allégården och från 5 september till 10 september finns även möjlighet att förtidsrösta på biblioteket.

Det finns flera olika sätt att rösta. Ett sätt är att på valdagen rösta i den vallokal som framgår av röstkortet. Samtliga vallokaler har öppet kl. 8–20 på valdagen 11 september. Det går också att förtidsrösta i valfri röstningslokal i Sverige från och med 24 augusti.

– I Tibro erbjuds förtidsröstning i Allégården, Fredsgatan 36, och på biblioteket, Gymnasiegatan 29, berättar kommunsekreterare Josefin Karlsson.

Förtidsröstningen i Allégården är öppen under hela förtidsröstningsperioden och på biblioteket erbjuds förtidsröstning från och med 5 september till 10 september. Öppettiderna framgår på kommunens hemsida och de kommer också att annonseras i SLA.

– Även om det är högtidligt att rösta på valdagen så innebär förtidsröstningsperioden att det finns många tillfällen att nyttja sin rösträtt. Något kan ju hända på valdagen som gör att man inte kommer iväg till sin vallokal även om man planerat för det, säger Karina Gren, som är valnämndens ordförande. Hon upplyser också om att det på valdagen finns möjlighet för den som har förtidsröstat att ångra sin röst genom att rösta på nytt i sin vallokal.

För den som inte kan ta sig till en vallokal eller förtidsröstningslokal, på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning, är det också möjligt att rösta med hjälp av bud. Att rösta med bud betyder att någon annan tar med rösten till röstningslokalen. För att rösta med bud behövs ett särskilt material för budröstning, en person som kan vara bud och en annan person som kan vara vittne. Budröstningsmaterialet kan beställas på val.se, via valupplysningen på telefonnummer 020-825 825, hämtas i kommunens reception eller i en röstningslokal.

– För den som inte kan ta sig till en vallokal eller förtidsröstningslokal, på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning, och inte heller kan budrösta finns möjlighet att nyttja kommunens ambulerande röstmottagare, upplyser kanslichef Frida Blomqvist. Två tjänstepersoner från kommunen agerar då röstmottagare i hemmet.

För att komma i kontakt med ambulerande röstmottagare ringer man 0504-181 34, eller skickar e-post till kommun@tibro.se. Väljaren och kommunen kommer överens om en tid för hembesöket utifrån övriga uppdrag för ambulerande röstmottagare.