Elevrådsstyrelsen Nyboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Elevrådsstyrelsen Nyboskolan

15 september 2021

Barn & Utbildning, Nyboskolan

Nyboskolan har haft årsmöte och valt en ny styrelse för läsåret.

Ordförande : Assar Sundblad

Vice ordförande: Elsa Bring

Sekreterare: Johanna Nylén

Varje klass har valt en ordinarie elevrådsrepresentant och en suppleant.

Elevrådet träffas en gång per månad.