Besöksförbudet har upphört på Tibros äldreboenden

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

19 januari 2021

Omsorg och stöd, Corona

Besöksförbudet på Tibros äldreboenden upphörde onsdagen den 20 januari. "Vi har valt att inte ansöka om någon förlängning eftersom smittspridningen minskat något i omfattning i Tibro de senaste veckorna och att vi haft besöksförbud sedan den 3 december", säger vård- och omsorgschef Rikard Strömqvist.

Socialförvaltningen har beslutat att inte göra någon ny ansökan till Folkhälsomyndigheten om förlängning av besöksförbudet på Tibros äldreboenden och korttidsboendet.

– När vi tog beslutet att ansöka om besöksförbud i november hade Tibro kommun flest antal nya fall av covid-19 i hela landet i förhållande till befolkningsantalet. Nu ser vi en liten minskning i smittspridningen och då bedömer vi att det är viktigt att våra boende kan få ta emot besök igen, klarlägger Rikard Strömqvist.

Säkerhetsrutiner vid besök

När äldreboendena nu är öppna igen är socialförvaltningen noga med att erbjuda så smittsäkra besök som möjligt. Precis som tidigare tillåts endast bokade besök och alla besök kommer att äga rum i respektive boendes lägenhet eller i ett särskilt anvisat rum. Nya rutiner gällande användning av munskydd införs också.

– Vi är fortfarande mitt i en pandemi så vi kommer att göra allt vad vi kan för att göra besöken så säkra som möjligt för att skydda våra vårdtagare från smitta. All vår personal ska använda munskydd under sina arbetspass enligt nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland och vi kommer också att förse alla besökare med munskydd som är godkända, berättar Rikard Strömqvist.

Han betonar att alla besökare ska använda munskydd hela tiden när de
besöker en anhörig på ett boende och att information om de nya rutinerna
skickades ut till berörda närstående i slutet av förra veckan. 

Symptomkoll och vädjan till anhöriga

I samband med att Tibro kommuns äldreboenden öppnades för besök sattes en ny skylt, Symptomkollen, upp i entréerna till boendena. Det är en skylt där besökare som har symptom som skulle kunna innebära att de har covid-19 ombeds att avstå från sitt planerade besök.

Utöver detta vädjar Rikard Strömqvist till anhöriga att undvika hembesök och besök på offentliga platser där det kan förekomma trängsel tillsammans med de boende, precis som tidigare.