Bokade besök tillåts på Tibros äldreboenden

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

29 september 2020

Omsorg och stöd, Corona

Den 1 oktober blir det återigen möjligt för anhöriga att besöka boende på Tibro kommuns äldreboenden. För att motverka en andra smittvåg erbjuds endast bokade besök. Samtidigt kan kommunens öppna sociala dagverksamhet, Träffpunkt Solsidan, öppna gradvis.

Från och med den 1 oktober häver regeringen det nationella besöksförbudet på Sveriges äldreboenden. Det beslutet gör att Tibro kommun både kan erbjuda större möjligheter för besök och daglig verksamhet.

Efterlängtat beslut

– Det är ett mycket efterlängtat beslut som regeringen har fattat. Vi är glada för att både besök mellan våra vårdtagare och anhöriga kan återupptas i högre grad än tidigare och att vi kan dra i igång verksamhet på Träffpunkt Solsidan, säger socialnämndens ordförande Jan Hanna.

6 månaders besöksförbud är över

Tibro kommun tog beslut om besöksförbud på äldreboenden den 12 mars och en vecka senare fattade regeringen beslut om ett nationellt besöksförbud. Besöksförbudet har inneburit att möjligheterna att besöka anhöriga på Tibros äldreboenden har varit ytterst begränsade i över sex månader.

–  Vi förstår att det varit en svår tid, med mycket oro och saknad, för både vårdtagare och anhöriga, säger Jan.

– Vi har hela tiden tillåtit besök vid svår sjukdom och i livets slutskede och under sommaren kunde de boende ta emot anhöriga utomhus genom vår satsning på besöksplatser med plexiglas och utlåning av visir. Nu blir det dock möjligt för betydligt fler att besöka våra boenden igen, vilket givetvis är oerhört betydelsefullt för livskvaliteten för våra vårdtagare och deras anhöriga, fastslår vård- och omsorgschefen Rikard Strömqvist.

Kontrollerade besök för att motverka ny smittvåg

Regeringen har förmedlat att besöken behöver kontrolleras även fortsättningsvis för att minska risken för att få in smitta på äldreboendena. Utifrån de rekommendationerna väljer Tibro kommun att endast erbjuda bokade besök.

– Som anhörig behöver man ta kontakt med det aktuella boendet för att boka ett besök, så att det inte blir för många besökare vid samma tillfälle, säger Rikard och klarlägger att alla besök kommer att ske i respektive vårdtagares lägenhet och att det är tillåtet med högst 2 besökare per vårdtagare, åt gången.

Rutiner som motverkar smittspridning behålls

Personalen kommer att fortsätta bära skyddsutrustning vid vårdnära arbete och följa alla andra inarbetade rutiner, även efter att besöksförbudet hävs.

– Vi följer de direktiv och rekommendationer som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ger ut inför att besöksförbudet upphör och vädjar samtidigt till alla anhöriga att avstå från besök vid minsta förkylningssymtom, framhåller Rikard.

Träffpunkt Solsidan öppnar

I våras skulle kommunens nya sociala dagverksamhet, Träffpunkt Solsidan, ha invigts. På grund av pandemin har invigningen ännu inte kunnat komma till stånd, men från och med den 5 oktober så öppnas träffpunkten i begränsad omfattning.

– Det blir ett begränsat antal personer som kommer att kunna delta vid varje träffpunktstillfälle, upplyser Rikard.

– Den sociala tillvaron är viktig för våra äldre och därför är det extra glädjande att vår sociala dagverksamhet kan öppna nu under kontrollerade former, konstaterar Jan Hanna.